آمریکایی ها چه احساسی نسبت به هوش مصنوعی دارند

طبق تحقیقات اخیر Ipsos، اکثر آمریکایی‌ها می‌گویند که نگران تأثیر هوش مصنوعی بر مشاغل و جامعه هستند، اگرچه اکثر آنها نیز می‌گویند که هنوز از برنامه‌های هوش مصنوعی مولد مانند ChatGPT استفاده نکرده‌اند.

این گزارش بر اساس داده‌های یک نظرسنجی انجام شده در 20 تا 24 آوریل 2023، در میان یک نمونه نماینده ملی از 1008 بزرگسال جمعیت عمومی در ایالات متحده در سن 18 سال یا بالاتر است.

حدود 71 درصد از پاسخ دهندگان می گویند که نگران تأثیری که هوش مصنوعی می تواند بر مشاغل و جامعه داشته باشد و 76 درصد نیز می گویند که نگران دروغ های عمیق هستند که باعث اطلاعات نادرست می شود.

تنها 16 درصد از آمریکایی ها می گویند که از یک سیستم هوش مصنوعی مبتنی بر متن یا بصری مانند ChatGPT، DALL-E، Bard، Midjourney یا Stable Diffusion استفاده کرده اند.

موارد استفاده آمریکایی ها برای هوش مصنوعی

تقریباً همان سهم آمریکایی‌ها هوش مصنوعی (39 درصد) را نامطلوب می‌دانند (43 درصد).

فقط بیش از نیمی (53٪) از پاسخ دهندگان می گویند که فکر می کنند این مسئولیت شرکت های توسعه دهنده هوش مصنوعی است که خطرات این فناوری را محدود کنند، در حالی که 44٪ فکر می کنند این مسئولیت بر عهده دولت است. با این حال، تنها یک چهارم از پاسخ دهندگان می گویند که به شرکت ها برای توسعه سیستم های هوش مصنوعی با در نظر گرفتن رفاه عمومی اعتماد دارند، در حالی که 75 درصد می گویند که اعتماد کمی به شرکت ها برای انجام این کار ندارند.

حدود 55 درصد از آمریکایی ها فکر می کنند که هوش مصنوعی یکی دیگر از فناوری ها در میان بسیاری از افراد خواهد بود، 36 درصد فکر می کنند که هوش مصنوعی جامعه آمریکا را به طور اساسی تغییر خواهد داد، و 6 درصد فکر می کنند که هوش مصنوعی تأثیر زیادی بر جامعه نخواهد داشت.

دیدگاه های متفاوت آمریکایی ها در مورد نتایج نظرسنجی هوش مصنوعی

در یک نظرسنجی جداگانه از 1117 بزرگسال آمریکایی که در 9 تا 10 مه 2023 انجام شد، محققان دریافتند که اکثر آمریکایی‌ها با وظایف مقابله با هوش مصنوعی مانند تجزیه و تحلیل داده‌ها برای کمک به شرکت‌ها در تصمیم‌گیری راحت هستند، اما با وظایف مقابله با هوش مصنوعی مانند ایجاد ویدیو یا صدا راحت نیستند. شبیه انسانهای زنده واقعی

آمریکایی ها چقدر با هوش مصنوعی در انجام وظایف مختلف راحت هستند

درباره تحقیق: این گزارش بر اساس داده‌های یک نظرسنجی انجام شده در 20 تا 24 آوریل 2023، در میان یک نمونه نماینده ملی از 1008 بزرگسال جمعیت عمومی در ایالات متحده در سن 18 سال یا بالاتر است.