سوغات زنجان در بازار زنجان بسیار وجود دارد

قلم کاری و حکاکی بر روی مس بیشتر از دیگر ظروف مسی می باشد و این عوامل زیبایی این ظروف را دوچندان کرده است . ظروف مسی تزئینی از نظر شکل ظاهری دارای ظرافت خاصی (که شامل : خم کاری ، قلمزنی ، نقش و نگار و حکاکی و…) می باشد . صنایع دستی زنجان …

ادامه مطلب