آموزش تهیه سویق جو + فواید و مضرات

سویق نقش موثری در نگهداری سلامت و تقویت بدن در کودکان دلبند شما، بزرگسالان و زنان حامله دارد و برای معالجه ضعف استخوان و پیشگیری از پوکی استخوان زیاد موءثر است. البتّه، اگر این دو گونه سویق، کاملا کلیدی آب جوشانده و آنگاه از پارچهای درشتباف گذرانده شوند و به این ترتیب، آب آن ها قطع شود و به رخ لقمههایی فشرده درآیند و بعد از آن همراه اهمیت آب سرد و شکر، نوشیده شوند، از نفخ آنها کاسته می گردد و چنانچه در تابستان در اوّل صبح، مصرف شوند، به جهت افراد حرارتی و برافروختهمزاج، سودمند خواهند بود و مانع تبها و بیماریهای ناشی از گرممزاجی می شوند و همین، از بالاترین منافع آن است.سویق چیست سویق تام چیست ؟ ابوسفیان پس از همین ملاقات همان نصفه شب از نزد درود بن مشکم خارج شده، پیش همراهان آمده و توده اى از آن ها را سروان کرد تا به نخلستان هاى اطراف مدینه یورش برند، آن ها هم خویش را به نخلستان «عریض» رسانده قسمتى از آن را آتش زده و دو بدن از انصار را هم در آن جا کشتند و به پایگاه خویش بازگشتند. همینطور وجود بر روی در این سویق به این بیماران امداد می‌کند تا قند خونشان در دست گرفتن شود. به طور نمونه امام صادق(ع) فرمودهاند: «سویق خالی یا این که مهم روغن زیتون، گوشت را میرویاند و استخوان را محکم میسازد و به همین ادله به کودکان خردسال هم سویق دیتا شود، همچنین خوردن چهلروزه آن بازوان را پرتوان میکند.» و در جایی دیگر فرمودهاند: «براى مسمومیت، دارویى سودمندتر از سویق سیب، سراغ ندارم». اگر چه سویق جو از سویق گندم، سردتر است، امّا از آن روی که گندم نسبت به جو آب بیشتری مصرف میکند، سویق گندم سردکنندگی بیشتری به جهت تن دارد و به ویژه رطوبتبخشی آن به طبع انسان، اکثر است. و به همین خواسته در ماه ذی الحجه سال دوم مهاجرت – یعنى دو ماه پس از پیکار بدر – به قصد انتقام از پیغمبر اسلام اساسی دویست تن از مبارزه جویان قریش به سوى مدینه حرکت کرد و تا جایى به اسم «ثیب» نزدیکی هاى شهر مدینه پیش آمد و در آن جا همراهان خویش را گذاشته و چون شب شد خودش به تنهایى به سوى قلعه هاى یهود بنی نضیر رفت و بر در منزل حیى بن اخطب یکى از سران یهود آمد، ولى حیى بن اخطب وقتى دانست ابوسفیان دشمن سرسخت مسلمانان و پیغمبر اسلام میباشد ترسید در را به روى او گشوده کند.