آنتی اسکالانت چیست؟

همچنین بررسی دست اندرکاران اثر گذار نشان بخشید که غلظت آنتی اسکالانت سنتزی تا مقدار مشخصی سبب ساز افزایش راندمان شده و بعد اثر گذاری مناقصه آنتی اسکالانت کمی دارد. آنتی اسکالانت فسفاته؛ بهترین جور آنتی اسکالانت در خودداری از تشکیل رسوب می باشد البته در مقابل، خاصیت پراکنده سازی یه خرده دارد. آنتی اسکالانت جنسیس یک ضد رسوب فسفات غلیظ هست که از تشکیل عمده رسوبات معدنی نظیر کربنات و سولفات و فلزات سه ظرفیتی نظیر آهن، آلومینیوم و منگنز بر بر روی تراز فیلتر ممبران دوری می کند. عمده آب های طبیعی حاوی مقادیر بالایی از کلسیم، سولفات و یون های بی کربنات هستند. همین آنتی اسکالانت از تشکیل رسوبات در محدوده ی گسترده ای از پاراگراف رسوبات کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، فلوراید کلسیم و … این ماده ضد رسوب غشایی از تشکیل همه رسوبات آلی و معدنی مانند کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات باریم، فلوراید کلسیم، سولفات استرانسیم و رسوبات سیلیس جلوگیری می کند. همین آنتی اسکالانت گونه های متفاوتی دارااست و در گالن های 25، 250 و 1300 لیتری به فروش می رسد. همچنین زمان استفاده از آنتی اسکالانت اعتنا کنید که عواملی مانند حجم آب ورودی به دستگاه، درجه رسوبگیری و دمای آب هم بر کارایی محلول تاثیر آنتی اسکالانت ضد رسوب میگذارند. از حفظ آنتی اسکالانت های اسیدی در مجاورت مواد قلیایی خودداری نمایید و بالعکس، زیرا واکنش دربین همین مواد می تواند از خواص مفید آنتی اسکالانت ها بکاهد. در رخ نشت یه خرده آنتی اسکالانت از واحد تزریق، محل نشتی را حیاتی خاک یا ماسه لبریز کنید و اهمیت پاره ای آهک یا این که ترکیبات مناسب، مواد نشتی را خنثی کنید. در صورتی که شخصی یه خرده از همین محصول را ببلعد اثرات ضرروزیان آوری را به جهت خویش ساخت خواهد نمود. این موضوع امداد می نماید تا اهمیت RO متوجه شویم که چه میزان آنتی اسکالانت به جهت پرهیز از رسوب نیاز است. کاربردهای دارای آنتی اسکالانت های جنسیس شامل به کار گیری برای بازیافت نمک یا کاهش pH آب خام است، حتی اگر PH آب مهم تزریق اسید کمتر نیافته باشد. بنابراین حتمی میباشد مسلما از تماس آنتی اسکالانتهای داخلی کلیدی پوست و چشم پرهیز به فعالیت آورید و در زمان استعمال از این محصولات ضد رسوب، از وسائل حفاظت فردی از قبیل ماسک و دستکش و نگهدارنده به جهت صورت استعمال نمایید. از طرفی با استفاده از این ضدرسوبها می توان ارتفاع قدمت ممبران را ارتقا اعطا کرد که این دستور صرفه اقتصادی دارد. حیاتی تزریق آنتی اسکالانت در سیستم آب شیرین کن RO عمر فیلتر میکرونی و قدمت ممبران افزایش می یابد و از تشکیل رسوبات در غشای ممبران پرهیز می نماید. دست‌کم دفعات تزریق پیشنهادی یک توشه در هر 5 ثانیه است. این ضد رسوب یک غشای مایع نی رنگ اساسی pH در محدوده 9.8 تا 10.2 می باشد. همین دسته از انتی اسکالانت ها حساس گروه های علتی اسید کربوکسیلیک و فسفاته هستند. این محصول با دوز تزریق در بین 2 الی 10 میلی گرم بر لیتر مانع از تولید رسوب و فولینگ بر بر روی ممبران اسمز معکوس می گردد و از نظر بها و میزان مرغوب بودن مقرون به صرفه ترین مدل آنتی اسکالانت در ایران می باشد.