آنچه مردم را در مورد بازاریابی پیامکی آزار می دهد

بر اساس تحقیقات اخیر Validity، مردم می‌گویند که بیشتر از پیامک‌های بازاریابان زمانی که پیام‌ها خیلی زیاد می‌آیند، زمانی که از برندهایی که نمی‌شناسند و زمانی که مرتبط نیستند، آزار می‌دهند.

این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی انجام شده بین 25 نوامبر تا 4 دسامبر 2022، بین 1218 مصرف کننده بالای 18 سال از استرالیا، نیوزیلند، بریتانیا و ایالات متحده که دارای تلفن همراه با قابلیت دریافت پیام هستند، تهیه شده است. .

پاسخ دهندگان می گویند که به احتمال زیاد از پیامک های یک برند در مکرر بودن (49٪ چنین می گویند)، زمانی که از طرف شرکتی است که با آن تعامل نداشته اند (35٪) و زمانی که محتوای پیام به نیازها/علاقه های آنها مرتبط نیست.

چیزهایی که بیشتر از همه مردم را در مورد پیام های برند پیامکی آزار می دهد

حدود 58٪ از پاسخ دهندگان می گویند که به دلیل تحریک پیام های متنی یک برند، اشتراک خود را لغو کرده اند و 52٪ می گویند که پیام ها را بدون خواندن آنها حذف کرده اند.

کارهایی که مردم وقتی از پیام های متنی یک برند عصبانی می شوند انجام می دهند

حدود 52 درصد از پاسخ دهندگان می گویند که تحت تأثیر بازاریابی پیامکی برای خرید یک محصول قرار گرفته اند، 38 درصد می گویند که برای خرید یک سرویس تحت تأثیر قرار گرفته اند و 23 درصد می گویند که برای خرید اشتراک تحت تأثیر قرار گرفته اند.

آنچه مردم به دلیل ارسال پیامک تحت تأثیر خرید قرار گرفته اند

مردم می گویند که بیشتر علاقه مند به دریافت اعلان های حمل و نقل و فروش/تبلیغات از طریق پیامک از برندها هستند.

ترجیحاً انواع متون برای دریافت از برندهایی که از بازاریابی پیامکی استفاده می کنند

درباره تحقیق: این گزارش بر اساس داده‌های یک نظرسنجی انجام شده بین 25 نوامبر تا 4 دسامبر 2022، بین 1218 مصرف‌کننده بالای 18 سال از استرالیا، نیوزیلند، بریتانیا و ایالات متحده است که دارای تلفن همراه با قابلیت دریافت هستند. پیام ها.