آیات 1 تا 60 یوسف – تفسیر نور

3.زلیخا گفت: «لَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ» به تحقیق من حیاتی یوسف مراوده کردم و او معصوم بود. 14-اگر مدیریت یا این که بزرگ ما امر گناه داد،نباید از او اطاعت کنیم. 15-به هنگام خطرِ گناه بایستی به خداوند پناه برد. در تفسیر روح البیان آمده می باشد که آن چاه در سه فرسخی کنعان قرار داشت که آن را شداد، زمان آباد نمودن کشور اردن حفر کرده بود و هفتاد ذرع یا بیشتر عمق داشت و مخروطی شکل بود. در قرآن بارها از همّت و تصمیم معاندان پروردگار برای توطئه نسبت به اولیای الهی،سخن به میان آمده که خدا نقشه های آنها را نقش بر آب نموده است. 1-گاهی هدف از بازگو نمودن مسایل دیگران،دلسوزی نیست،بلکه حسادت و مکر و نقشه برعلیه آن‌ها است. 24-یاد سرانجام گناه،مانع از ارتکاب آن است. 4-غفلت از یاد الهی،زمینه ی ارتکاب گناه و توجّه به آن،عامل محفوظ ماندن در گناه است. 19-انجام گناه(زنا)،با کرامت انسانی ناسازگار است. بعد از آن رو به همسرش کرد و گفت : «تو نیز از گناه خویش استغفار کن که از خطاکاران بودی» (۴۱۳). 5-پسران جوان را در منزل هایی که زنان نامحرم هستند،تنها نگذارید.زیرا احتمال دارد باب مراوده گشوده شود. زنان مصر بر بیگناهی یوسف تأکید کردند و زلیخا هم به فعالیت خود اعتراف کرد. 29-یوسف درمقابل السلام در بحبوبه درگیری اهمیت زلیخا به فکر فلاح بود. «هَیْتَ لَکَ قالَ مَعاذَ اللّهِ» (به خاطر اطاعت از مردم،نباید نافرمانی معبود نمود. 20-یاد معبود به نفس،نقش مهمی در شکاف گناه دارد. 23-یاد نمودن الطاف الهی،از عامل ها رخنه گناه است. 8-حضور مرد و زن نامحرم در یک محیط در بسته،زمینه را به جهت گناه مهیا می کند. 15-عشق هوس آلود،گاهی شیفته را قتل کننده می کند. و آن کس از آن دو(زندانی)که نجات یافته بود،پس از مدّتی(یوسف را)به خاطر آورد،و(به عزیز مصر)گفت:مرا(به سراغ یوسف)بفرستید تا(از تفسیر خواب)شما را اصلی خبر کنم. 5.شاهدی که مدرک بخشید و گفت:اگر تیشرت از عقب پاره شده معین می شود که یوسف پاکدامن است. از این رو بازخوانی تعبیر آیه یاد شده، ضرورتی میباشد که برای غبار روبی از منظر قشنگ و پرمحتوای آن و بیان نکات مهمی درباره «همّ» و «برهان»، آن شماره تلفن یوسف اسدی را مرور مینماییم.