اقتصاد محتواساز | اینفوگرافیک

بر اساس تحقیقات اخیر The Influencer Marketing Factory ، سازندگان محتوا و تأثیرگذاران می گویند که بسترهای اجتماعی مورد علاقه آنها TikTok ، Instagram و YouTube هستند.

سازندگان و تأثیرگذاران نیز می گویند اینها بسترهایی هستند که بیشترین درآمد را از آنها دارند.

این گزارش بر اساس داده های دو نظرسنجی ، یکی از 500 ایجاد کننده محتوا (موظفان ، تأثیرگذاران رسانه های اجتماعی ، وبلاگ نویسان ، فیلمبرداران و غیره) و یکی از 600 نفری که محتوای سازنده مصرف می کنند ، تهیه شده است.

اینفوگرافیک (در زیر) یافته های کلیدی از نظرسنجی ها را شامل می شود ، از جمله روند درآمد سازندگان و احساس مصرف کنندگان محتوا در مورد اطلاع رسانی به سازندگان.

اینفوگرافیک را بررسی کنید:

اینفوگرافیک نظرسنجی اقتصاد خالق