الکترود چیست ؟

برای نمونه بها الکترود نقره نسبت به الکترود چدنی مختلف می باشد و برای هدف ها متمایز آیتم استفاده قرار میگیرد. اعتنا داشته باشید که درصورتیکه الکترود استاندارد مد لحاظ است، بایستی صد رد صد غلظت کاتیون های آب پوشیده فلز مورد حیث یک مولار باشد. ساماندهی برق در قوس، یونیزاسیون و بهبود شروع، پایداری و ثبات قوس الکتریکی اصلی حضور فلزات قلیایی خاکی چون سدیم که پر سرعت یونیزه می شوند از گزاره نقش های الکتریکی روکش است. این موضوع باعث افزایش امکان سوق دهی جریان الکتریکی در ستون قوس و در سرانجام سهولت تشکیل، پایداری و تثبیت قوس می شود. مواد گازی حاصل از سوختن آن ها مثل هیدروژن (H2)، منوکسید کربن (CO) و دی اکسید کربن (CO2) همانند گاز نگهدارنده در اطراف قوس عمل می کنند و جایگزین اتمسفر آن ناحیه می شوند. به‌این ترتیب از همین محصولات می توان برای مواردی که آلرژی فعالیت بالا می باشد، استفاده کرد. دو مارک الکترود سوپر میکا و الکترود آما از پاراگراف الکترود هایی هستند که اهمیت استقبال نسبتا خوبی در جمهوری اسلامی ایران مواجه هستند. ویسکوزیته، کشش سطحی و ضخامت روکش نقش مهمی در این گزینه ایفا می کند. انجام عملیاتی نظیر میزان ویسکوزیته ی روپوش، گیرایی سطحی در روپوش، برقراری ضخامت به اندازه سرباره و شتاب انجماد بالای سرباره جزو هدف ها فیزیکی به کار گیری از الکترود استیل زندگی الکترود هاست. روکش الکترود در حد وسیعی ترکیب فلز جوش را تنظیم میکند. شکافت همین الکترود در حد متوسط است و گل جوشکاری آن پس از مراحل جوش به راحتی قابل تجزیه است. نقش روکش یا پوشش از نظر فیزیکی این میباشد که سبب ساز شود کار جوشکاری به وسیله الکترود به سادگی انجام بگیرد، به خصوص در موقعیت جوشکاری قائم یا این که بالای سر که حرکت مذاب بر خلاف کشش زمین است. بعضا مواد موجود در روکش الکترود تحت حالت قوس الکتریکی حساس ناخالصی های مرحله فلز مبنا در محل درز اتصال مخلوط شده و سبب ساز جلوگیری از ورود آن ها به حوضچه مذاب می شوند. روکش الکترود سه نقش بخش اعظم ­ی متالورژیکی، الکتریکی و فیزیکی را در جوش ایفا می کند. هر چند همه الکترودها از ذرات کربنی در یک چسب قیر قطران ساخته میشوند، گرید کربن به کار گیری شده مرتبه گرافیته شدن آخری الکترود، ساماندهی حرارتی و الکتریکی و هزینه آن را ذیل تاثیر قرار میدهد. در صورتی که شما هر نوع سوالی در ارتباط با چه جایی و شیوه استفاده از جدول الکترود استیل دارید، می توانید دارای ما در صفحه وب تماس بگیرید.