انتخاب دمپر به چه صورت است؟

1 – دمپر موتور اهمیت مکانیسم انقطاع و وصل ON/OFF سه وضعیتی: همین نوع موتورهای دمپرکه رایجترین اشکال هستند میتوانند از طرق مختلف نظیر رلهی کنترل، حسگر حرارتی، تابلو در اختیار گرفتن و یا PLC، حسگر فشار و یا این که یک شاسی STOP/START ساده امر بگیرند. از امتیازات این گونه از دمپر موتورها می توان به موقعیت ایمنتر آنها اشاره کرد که به برهان داشتن دو وضعیت یک عدد چپگرد و دیگری راستگرد توانمند خواهند بود در موقعیت حتمی اهمیت گردش در جهت عکس بسته شوند. شیوه کارکرد آن به دو صورت دستی و یا مداد دمپر چیه میتواند انجام پذیرد. از این موتوردمپرها معمولا جهت پروژههای صنعتی، یا دمپرهای علیه دیزل ژنراتورها و یا این که مناطقی که کنترل دود از اساسی بالایی برخوردار میباشد به کار گیری میشود. دمپرهای اتوماتیک معمولا بهوسیلهی یک موتور الکتریکی کنترل میشوند. دمپر موتور امروزی اساسی حسگرها و سنسورهای حرارتی و رطوبتسنج و دمپر مکانیکی . به طور معمول این فعالیت توسط یک کانکشن حرارتی که در دمای فراتر از دمای محیط ذوب می شود انجام میگردد. ضمن به کار گیری از ورق کلفت برای دمپر گرد دودکش بایستی از یک لوله عایق حرارتی و یک لایه کاور گالوانیزه روی عایق حرارتی به کارگیری کرد تا از شکافت حرارت به دسته و بدنه ی دمپر جلوگیری به فعالیت آید و از استهلاک زودرس دمپر دودکش دوری شود. همچنین در انواع پیشرفتهتر از دمپر موتور جهت پرهیز از جراحت وصال به سیستمهای تهویه، فنها، کویل ها و خازنها و . در زمستان اصلی باز نمودن دمپر دودکش، باعث خروج دود و گازهای حاصل از احتراق از دودکش میشویم و در تابستان حساس بستن دمپر دودکش از ورود حشرات موذی و پرندگان و هوای گرم به داخل خانه خودداری میکنیم. گونه دستی آن کلیدی استفاده از اهرمی که در بیرون از داکت قرارگرفته میباشد در دست گرفتن میشود. در نوع اصلی فنر برگشتپذیر به هنگام قطع برق در اثر اعمال نیرو از جانب فنر دریچهها بهصورت اتومات بسته میگردد درحالیکه در نوع سوای فنر آن چنین قابلیتی پیشبینینشده است. ولی شیوهی کار مدل اتوماتیک آن بسیار دیدنی است. به کارگیری از موتورهای برقی در تولید دمپرهای اتوماتیک منجر شده است که این گونه دمپرها اختلاف ارزش فاحشی حساس جور ساده و دستی خویش داشته باشند. اما مهم دقت به نوسانات روز نمی قدرت مبلغ دقیقی برای لیست ارزش دمپر ها اعلام کرد.