تحلیل کیفیت تدریس استاد خیراندیش (1400-1401) – تحلیلاز-تحلیل و معرفی منابع آموزشی کنکور-tahlilaz

گوهر خیراندیش فعالیت در نمایش زنده را از سال 1349 در شیراز شروع کرد و آن گاه از هجرت به تهران به ادامه کار هایش در تهران پرداخت و سال 1365 حساس فیلم روزهای انتظار اصغر هاشمی فعالیت در سینما را شروع کرد. نخستین اثر نوشتاری ایشان جزوهای تحقیقی حساس نام «اسطورهشناسی» میباشد که در سال 1360چاپ شد و برای دانشجویان فن تاریخ بهعنوان مأخذ معرفی گردید. ایشان در اسفندماه سال 92، در مراسم اختتامیه بزرگداشت «هفته بوشهر» بهعنوان چهره ماندگار و شهروند افتخاری بوشهر معرفی شدند. دکتر خیراندیش ، فعالیت خویش را از سال 1365 شروع کرد. وی فعالیت خویش را از سال 1365 در حوزه طب سنتی شروع کرد. فارغ التحصیل گواهی دکترای فن توسعه علمی طب سنتی از کالج طب سنتی ارمنستان و همچنین PHD طب سنتی از دانش گاه دولتی علوم طبیعی روسیه در سال 2012 است. در جوار امامزادگان باغ فیض تهران همانجایی می باشد که مدرس حسین خیراندیش و همکارانش تا اردیبهشت امسال بیماران را حساس طب سنتی درمان و درمان میکردند. غالبا چنانچه تازه پیاده روی را شروع کرده باشید آن‌گاه از حدود یک ماه متوجه می شوید که رنگ صورتتان گل گون شده است. دوست عزیز تا اونجا که می دونم پزشک خیراندیش قابل دسترسی به راحتی نیستند مگر اینکه پیش اشخاصی برید که در مجموعه ی ایشون یاد دادن دیدند. به تازگی بیماری های سودایی در در بین نسل جوان افزایش پیدا کرده است به این معنی که جوانانی را می بینیم که به شدت به بیماری های پیری در گیر می شوند و آتی ای دارای جوانان پیر خوا‌هیم دکتر نه اندیش حاملگی داشت. دکتر خیراندیش ، بیماری هایی که علم طبی از درمان آن عاجز و ناتوان بوده میباشد را اساسی جزء‌جزء‌کردن و بررسی و شیوه های منحصر به فرد به فرد درمان خویش ، درمان کردند. حکیم خیراندیش ، شاگردان بسیاری را در دستور طبابت سنتی ، تربیت کردند که هم حال به بسط این دکتر خیراندیش جراح عمومی شیراز طب سرگرم هستند. همین دستور یکی از علامت های پخته شدن خلط بلغم و تبدیل آن به دم است. هنگامی به خانه ما آمد ماجرای ازدواج را مطرح کرد که مادرم گفت:دختر من خیلی جوان میباشد و هیچ کاری بلد نمیباشد حتی بلد نیست لباس هایش را عده کند و ابدا نمیتواند یک زندگی را اداره کند اما ما 38 سال اصلی نیز زندگی کردیم. او در سال 1392 چیره به گرفتن نام حکیم در طب سنتی از وزارت بهداشت و درمان و طبابت شده است.