تعمیر برج خنک کننده – کلینیک انرژی ساختمان

2. کلیه پیچ های ستون ها، تیرها، اتصالات و تجهیزات برج خنک کننده هذلولی را محکم کنید. بخش اعظمی از نحوه های تعمیرات بنا های بتنی که به فعالیت گرفته می شود نشات گرفته از تجربیات شبیه موفق یا ناموفق گذشته می باشد. 2- برج خنک کننده دارای استراکچر مدور یا استوانه ای: کولینگ تاور مدور یا این که گرد یک عدد از سابق ترین طرحهای تولیدی اکثری از موسسات سازنده به شمار میآید. برخ های خنک کننده در دو سیستم بتنی و فایبرگلاس در کارخانجات ساخته می شوند که عموما در کارخانجات پهناور مثل کارخانجات فولاد سازی ، پتروشیمی و پالایشگاه ها به واسطه نیاز بالا به پروسسه خنک سازی و در سرانجام بعد ها پهناور برج های خنک کننده ( کولینگ تاورها ) به رخ تمام بتنی اهمیت تاسیسات اضطراری ساخته می شوند. اشکال برج خنک کننده در تهران، اکثراَ به خواسته خنکسازی ساختمانها و برجهای بلند مرتبه گزینه استفاده قرار میگیرد. شرکت ها معتبری که قادرند نیازهای برجهای بلند مرتبه و اما اکثر صنعت های مملکت را بمنظور خنک کاری ماشین آلات و سیستمهای فرآیند تولید، برطرف نمایند. 2. به کارگیری مصالحی که اجرا و عمل آوری آن پرسرعت بوده و نیازمند مدت زمان زمانی طولانی به جهت روند عمل آوری و کیورینگ نباشد. عملیات انتقال انرژی در برج خنک کننده نیز یک مراحل ترمودینامیکی محسوب میشود. ادغام این دو الیاف در ایجاد قطعات بدنه باعث ارتقاء مقاومت نهایی سازه کامپوزیتی میشود. از گزاره دیگر کارداران اثرگذار در انتخاب طرز تعمیرات مراد و توقعات کارفرما و بهره برداری از برج خنک کننده کاربرد سیستم می باشد. کولینگ تاورهای بتنی به علت کاربری هیدرولیکی در دو فاز استخر و ریزشی ( دیوارها ) از یک سو و از سوی دیگر محیط خوردنده و اصلی پتانسیل بالای تخریب ناشی از کربناتاسیون ، خوردگی کلریدی ، حمله سولفاتی، تاثیر اسیدها ، تبلور نمک یا سیکا ذوب و یخ ، علی الخصوص در بخش ها جنوبی و سواحل خلیج فارس که به واسطه نزدیگی به دریا و منابع نفت و گاز بیشترین حجمی کارخانجات را دارا می باشند ، به شدت در معرض تخریب و به تبع آن مستمند تعمیر و بازسزای می باشند.