جستجوی روند هزینه های تبلیغاتی برای سال 2023

بر اساس تحقیقات اخیر WARC، علیرغم رکود گسترده تر بازار تبلیغات دیجیتال، انتظار می رود که هزینه تبلیغات جهانی برای بازاریابی جستجو در سال جاری قوی باشد.

این گزارش بر اساس داده های تبلیغاتی سازمان های سراسر جهان و همچنین داده های نظرسنجی تهیه شده است.

محققان پیش‌بینی می‌کنند که هزینه تبلیغات در سطح جهانی برای جستجوی سنتی (به استثنای پلت‌فرم‌های خرده‌فروشی) در سال 2023 نسبت به سال گذشته 6.2 درصد افزایش می‌یابد و به 256.5 میلیارد دلار می‌رسد.

بیش از نیمی (56٪) از بازاریابان در سراسر جهان انتظار دارند در سال جاری هزینه کلی جستجوی خود را افزایش دهند. حدود 53 درصد انتظار دارند هزینه های خود را با Google افزایش دهند، 76 درصد قصد دارند هزینه های خود را با TikTok افزایش دهند و 11 درصد نیز قصد دارند هزینه های خود را با Bing افزایش دهند.

هزینه جهانی برای تبلیغات جستجوی سنتی در سال 2023

هزینه جستجو در رسانه های خرده فروشی (تبلیغات در پلتفرم های تجارت الکترونیک) در چند سال گذشته به طور پیوسته افزایش یافته است و پیش بینی می شود که 26.8٪ از کل تبلیغات جستجو در سال 2023 را تشکیل دهد.

کل هزینه تبلیغات جستجوی جهانی بر اساس دسته بندی

درباره تحقیق: این گزارش بر اساس داده های تبلیغاتی از سازمان های سراسر جهان و همچنین داده های نظرسنجی است.