جک سقفی – عمران مدرن

هدف ناودانی پشتیبانی از صفحه بالایی در امتداد سقف است. تفاوت جک سنگین و سبک در همین است که در نوع سنگین آن لوله های پایینی و بالایی دارای ضخامت ۲٫۵ میلی متر به عمل می روند. آبپاشي حیاتی آب خنك به سطح داخلي يا حتي خارجي قالب فلزي سبب كاهش دماي آن ميگردد. جک سقفی ساده متناسب اهمیت استاندارد طول سقف در کشور ایران تولید می گردد و به خاطر عملکرد بالایی که در تولید و ساز دارااست تولید بالایی دارد. دیواری که به شکل صاف مونتاژ شده و به جهت ایستادن برافراشته شده باشد، مثل یک مستطیل بی آلایش به لحاظ می برسد که در بین ورقه بالایی و پایینی قرار گرفته است.هنگامی که یک پنجره یا این که در را به یک دیوار، کادر میکنید و یک بازشو در ناودانی تولید میکنید، یک هدر و یک گل میخ کادر بندی شده در هر طرف دهانه را تقویت میکند. زمانی که یک دیوار نیاز به قرار دادن یک بازشو دارد، نظیر گشوده شدن پنجره یا درگاه، اعضای کادر باید برای از فی مابین رفتن ناودانی های دیواری تهیه و تنظیم شوند. اگر‌چه ناودانی ها تحمل باز فراوان را ندارند، اما بخش مهمی از قاب ساختمان هستند زیرا به تیتر بلوک برای بقیه مصالح ساختمانی مثل تخته سه لا یا دیوارهای خشک به جهت اتصال به کار می روند.نتیجه گیریجک سقفی از کف تا سقف، در مجاورت و فراتر از طول جک ناودانی قرار دارند، به جای این که هدر را مثل گل میخ جک نگه دارند. در حالی که یک گل میخ جک سقفی برای تحمل وزن هدر به کار گیری می شود، یک گل میخ بریده می شود تا فریم مازاد در بالای در یا گشوده شدن پنجره و زیر پنجره بیش تر شود. تعداد ناودانی های جک گزینه استفاده در قاب بندی همیشه حیاتی عرض دهانه رابطه مستقیم دارد که سپس حساس بعدها و وزن هدر ارتباط دارد. همان طور که از اسم جک سقفی به طور کامل می توان حدس زد ، جک هایی که برای نگهداری اثبات و تحمل مقدار باری که سقف تولید می نماید ، آیتم استعمال قرار می گیرند را جک سقفی می گویند. اکثر ترین روش ساخت و ساز در کشور ایران حساس تیرچه بلوک و دال بتنی را جوابگو است! جک سقفی قابلیت و امکان انتقال توشه سقف بالادست به سطح زیرین را اهمیت صرف هزینه ناچیز آماده می کند. یک هدر مهم پشتیبانی خوب توشه را به گل میخ جک منتقل می نماید و تضمین می کند که چارچوب می تواند وزن در یا این که پنجره را به درستی تحمل کند.هنگام ایجاد دهانه ای بزرگتر از پنج فوت، قوانین ساختمانی محلی نیاز به دو یا تعدادی جک سقفی دارند. هر دو انتهای آن هدر بایستی بر روی یک گل میخ و جک عمودی تحمل کننده وزن قرار گیرد. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب وب سایت جک زیر سقفی بتا.