درمان ژنیکوماستی مردان : داروها و عمل جراحی

در صورتی که وزن شما اثبات باقی بماند، نتایج جراحی ژنیکوماستی دائمی و دائمی هستند. در همین شرایط، زیر هاله قابل رویت بوده و در بالای خط تاخوردگی قفسه سینه قرار گرفته است. معالجه گونه ۳، به سن و میزان مرغوب بودن پوست قفسه سینه متعلق است. در برهه زمانی بلوغ و نوجوانی این بیماری به احتمال ۹۰ % تا بزرگسالی برطرف می شود. این تورم در ارتفاع دو تا سه هفته نخستین آن‌گاه از تولد، از بین می رود. گاهی بی حسی موقتی را در حوزه‌ سینه تجربه می کنید که معمولا ً تا یک سال استمرار دارد. در بخش اعظم مردان، حجم سینه ارتقا پیدا می کند و اکثر زمان ها در در آغاز به میزان یک توپ تنیس می باشد، که به مرور دوران تبارک تر شده و به میزان یک توپ نرم ژنیکوماستی رشت بزرگ می رسد. در صورتی که دکتر معالج علت ژنیکوماستی را عدم تعادل هورمونی تشخیص دهد، احتمالا درمانی تجویز نکرده و سفارش می کند که همین مساله به خودی خود معالجه خواهد شد. حیاتی این حال، چنانچه بیماری خاصی سبب ساز بروز ژنیکوماستی شده باشد، به جهت معالجه آن دارو تجویز می کنند. به هر حال، در بخش اعظمی از موردها نیز به مداخلات جراحی نیاز میباشد که عموماً شامل لیپوساکشن، برداشتن بافت غدهای و برداشتن بافت چربی یا ادغام همین دو عمل جراحی میشود. گرفتن شرح اکنون ظریف و بررسی بالینی در بیماران تا قبل از این به ژنیکوماستی مهم خاصی دارد، هر یک سری باز‌نگری های بیشتر به ندرت ضروری می باشد. عدم تعادل و توازن در میان این دو هورمون سازه به هر دلیلی، علت اصلی بزرگی سینه در مردان بوده و معمولا در طول یک عدد از سه مرحله کلیدی رشد، که در تحت آمده است، رخداد می افتد. جراحی سینه در تمام افراد به توجه به نیازشان انجام می شود. بدین ترتیب در تمامی بیماران در گیر به ژنیکوماستی (به غیر از سندرم کلاین فلتر)، سوای نگرانی از خطر سرطان پستان، انجام معالجه جراحی (با تکنیک های گوناگون لیپوساکشن اصلی یا این که سوای برش جراحی) معقول و منطقی می باشد. درصورتیکه از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد چربی مضر بدن چیست لطفا از کاغذ ما بخواهید.