دریچه فن کویل

لولایی بودنِ این روزنه حرفه کویل و نیز داشتن شیار محیطی بر روی درب آن از مشخصه های بارز آن به حساب می آید.برای ایجاد دریچه رشته کویل گل سقفی لولایی ابتدا می بایست سایز حفره مربوطه را که قرار میباشد همین روزنه حرفه کویل بر روی آن نصب شود را برداشت کنیم.برای برش اضلاع فریم روزنه حرفه کویل گل سقفی باید بعد ها فریم را طوری آنالیز کنیم که پس از برش هربُعد از همین اضلاع،با برشِ گوشه ها در زاویه ۴۵ مرتبه به ترازو مطلوب دست یابیم.پس از گوشه زنیِ سرهای هر یک از اضلاع قاب روزنه رشته کویل نسبت به اتصال همین اضلاع به یکدیگر اقدام می شود.گوشه های اضلاع این کادر نیکی به وسیله جوش بلکه بوسیله قطعات فلزی که اصطلاحا به آن‌ها کرنر یا گوشه گفته می شود بصورت پرسی به هم متصل می شوند تا هیچگونه اثری از آلوده و کثیف کاری یا این که موردها دیگر بر روی نمای قاب همین روزنه حرفه کویل قابل رویت نباشد.پس از تشکیل ساختار چهارگوش فریم،نسبت به ساخت جا یا این که حفره یا این که خزینه پیچ بر روی نمای بیرونی یا این که داخلیِ فریم دریچه فن کویل اقدام می کنیم.این جای پیچ ها مسلما باید قبل از رنگ و در این مرحله بر بر روی قاب روزنه حرفه کویل گل سقفی می بایست ایجاد گردد.برای ادامه فرایند روند ساخت دریچه فن کویل گل سقفی نسبت به شروع تولید درب دریچه حرفه کویل گل سقفی مبادرت می کنیم.جنس درب همین دریچه از ورق آلومینیوم و متاع شیارهای محیطیِ آن هم از پروفیل های پره Z می باشد.این پروفیل ها بصورت تک لایه یا دو لایه، تشکیل شیارهای خاص یا این که دوگانه را می دهند که در اصطلاح به آن‌ها شیارهای تک گل یا دوگل گفته می شود.ضخامت ورق درب از یک میل به بالا (بنا به بعدها و سایز روزنه فن کویل گل سقفی) قابل گزینش و کاربرد است.اتصال درب به فریمِ روزنه رشته کویل پس از ساخت جداگانه ی فریم و درب،از فرآیند مهمِ دیگر در روند ایجاد دریچه رشته کویل لولایی گل سقفی به شمار می آید.این اتصال به وسیله یک لولای ورقیِ ظریف ولی محکم شکل می پذیرد تا نیز نمای روزنه حرفه کویل پس از تکمیل،زیبا و شیک چشم شود و هم در دوران کاربرد و بازوبستن درب دریچه رشته کویل ،مشکلی در استحکام و ایستایی روزنه حرفه کویل مشاهده نگردد.تعداد شیارهای محیطی که بایستی روی محیط درب این دریچه فن کویل باید تعبیه گردد به مقدار نیازِ هوای واجب جهت دستگاه فن کویل از محیط بستگی دارد و در واقع تک گل یا این که دوگل بودنِ درب روزنه فن کویل دقیقا به نیاز دستگاه رشته کویل به هوا دارد.با دقت به لولایی بودنِ دربِ روزنه حرفه کویل گل سقفی ،لذا تعبیه قفل به تعداد لازم بر روی درب های ان الزامی می باشد.نوع این قفل ها اکثر اوقات از دسته زیمنسی می باشد که اهمیت مهم که به کلیه آنان می خورد قابل بازوبست می باشد.با اتصال درب به کادر روزنه فن کویل گل سقفی و نیز اهمیت تعبیه قفل های زیمنسی نوبت به انجام عملیات رنگ می رسد.این عملیات توسط دستگاه پاششِ رنگ پودری الکتروستاتیک به کل سطح ها داخلی و بیرونی روزنه رشته کویل گل سقفی آغاز و با قرار دادنِ روزنه در باطن کوره رنگ کامل شدن می گردد.پس از انجام این روند و اتمام پروسه پخت رنگ، دریچه رشته کویل را از کوره خارج و توسط کاورهای مشماییِ ضدضربه می پوشانیم تا درست و سالم به محل پروژه منتقل و در جای خویش کارگزاشتن گردد. همین دستگاه در دو جور دو لوله و چهار لوله به بازار عرضه دریچه مشاهده رشته کویل سقفی میشوند.