دریچه کولر آبی دیواری و سقفی در ساختمان؛ دریچه کولر آهنی

به عنوان نمونه یک عدد از معایب در پاساژهای تجاری در روزنه های سقفی چهار گوش این بود که در محل هایی که روزنه کارگزاشتن بود میزان قابل قبولی از هوا ریزش داشت، ولی درصورتیکه چند قدم از محل کارگزاری روزنه بدور می شدید در تابستان گرما و در زمستان سوز و سرما احساس می کردید. نام دیگر روزنه سقفی چهارگوش کلاف بدور گشوده به عامل اثبات بودن رخ پرهها به قاب و بدنه کلیدی به دریچه سقفی پره اثبات شهرت دارد. در طراحی های تازه مهندسین طراح پروژها به جهت رفت و یا بازگشت هوا به علت زیبایی، به طور معمول روزنه های سقفی خطی (خطی صفر مرتبه و 30 سکو یا اسلات) را به دریچه های چهارگوش ترجیح می دهند. انتقال هوا بصورت سقفی به‌این مدل می باشد که کانالهای هوا از دستگاه های هواساز یا سانتریفیوژها به نقاطی که قرار هست ریزش هوا از سقف و یا بازگشت هوا از سقف را داشته باشیم کانال کشی شده و در محل گزینه حیث هوا بصورت رفت یا بازگشت ساماندهی میشود. و زیرا ارتفاع بر آمدگی که باطن نتورک می رود در حدود 3 سانتی متر می باشد به دریچه های پشت کوتاه دارای شهرت می باشد که در صورت پایین بازدید می شود. حتی در خیلی از موردها تماشا می کردیم کل دریچه را گشوده می کردند تا هوای قابل قبولی تخلیه گردد. دریچههای چهارطرفه، مشبک و حتی گونه های دریچههای گرد میتوانند در سقف ساختمان تعبیه و کارگزاری شوند. محل کارگزاشتن روزنه تنظیم هوای رفت می بایست به نوع ای باشد که در طول حدود یک تا دو متری از کف اتاق شتاب مناسبی از هوا ایجاد شود. اهمیت طراحی خطی سقفی همین قابلیت و امکان به وجود می آید تا انتقال هوای قابل قبولی در رفت و برگشت داشته باشیم. کلیدی طراحی خطی سقفی این خلل به طور کامل بر طرف شد. زمانی ترکه های داغ خورشید تابستان بر صورتش می نشست، زود عقب می پرید. زمانی مادربزرگ دارای سینی چای و یک پیاله شکلات وارد اتاق شد، دخترک گفت: مامان جون خوش به حالتون؛ شما همگی ی بادها رو دارید! به این علت به دستگاهها فشار بیشتری وارد می شد تا محل مورد لحاظ از لحاظ گرمایش و یا دریچه سقفی پلاستیکی سرمایش متعادل گردد. استفاده از همین دریچه تهیه و تنظیم هوا بر روی درب ها، پارتیشن ها و یا این که دیوارهای حایل در میان دو محیط، ارتباط بین دو فضا را بدون ساخت دید مستقیم میان آن‌ها ممکن می سازد. ساختارِ قاب روزنه هوا ی سقفی سه طرفه دقیقا شبیه به روزنه هوای چهارطرفه می باشد و تنها تفاوتی که بین این دو دریچه هوا وجود دارد، ساختارِ پرّه های داخلیِ آن ها می باشد. به جهت اشخاصی که هر گونه نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در گزینه چگونگی به کار گیری از دریچه خطی سقفی ، شما احتمالا می توانید مهم ما در برگه وب تماس بگیرید.