در زیر چهار تکنیک آیین نامه رانندگی که همه به آن باور دارند فهرست شده است. کدام یک را ترجیح می دهی؟

چنین وسایل نقلیه ای مشمول همین انحراف خواهند بود، ولی سفر به یک وب سایت به منظور قرار دادن وسیله نقلیه در آمادگی به جهت کمپانی در عمل تعمیر و محافظت یا به جهت بازگشت به پایگاه پس از انتها عمل تعمیر و نگهداری، مشمول همین انحراف نخواهد بود. صندلی بچه رو به عقب که در صندلی جلوی وسیله نقلیه قرار می گیرد، سر نوزاد را به کیسه هوا نزدیک می نماید که در رخ گشوده شدن کیسه هوا می تواند سبب صدمات شدید سر یا این که مرگ شود. قوانین صندلی نوباوه می تواند بر شالوده سن بسیار پیچیده باشد، و گهگاه تایم ها دارای قد و وزن ترکیب می شود، به علاوه چنانچه صندلی نوپا می تواند در جلو یا این که عقب باشد و به چه سمتی می تواند روبرو شود. “MADD از همین تغییرات اهمیت در قوانین رانندگی ناقص استان استقبال می کند. در صورتی که گواهینامه رانندگی کاغذی دارید یا اگر گواهینامه شما در جبل الطارق، گرنزی، جرسی یا جزیره من صادر شده باشد، ممکن می باشد به جواز رانندگی دربین المللی نیاز داشته باشید.”ما در لحاظ داریم که این معافیت قبلاً توسط مقررات داخلی موجود ما ذیل پوشش قرار گرفته میباشد که به موجب آن وسایل نقلیه خالی مدل C یا این که D ممکن است در 100 کیلومتری پایگاه خود رانده شوند، منوط بر اینکه رانندگی کار حیاتی راننده نباشد. بعضی یا این که تمامی پاسخ ها ممکن هست صحیح باشند. در حالی که ما روی 0.08٪ یا 80 میلی گرم الکل در هر 100 میلی لیتر خون انتخاب شده است، بخش اعظم اروپا روی 0.05٪ تهیه و تنظیم شده می باشد و همین مقدار تحمل در بعضا از کشورهای اروپای شرقی، شوروی و اسکاندیناوی به کاهش و حتی صفر کاهش می یابد. «وسیله نقلیه خراب تخصصی» بوسیله دادگاه اروپا به تیتر وسیله نقلیه ای تعبیروتفسیر شد که ساختار، اتصالات و سایر ویژگی های دائمی آن به مدل ای بود که عمدتاً به جهت از در میان بردن وسایل نقلیه ای که اخیراً سرگرم تصادف یا خراب شده اند استفاده می شود. شتاب زیر اثر گذاری یک سری متغیر مثل ویژگی های راننده، کارایی خودرو، هندسی جاده، حالت محیطی و مقررات رانندگی قرار می گیرد. مهم همین حال، فراموش نکنید که به تیتر راننده، مسئولیت اطمینان از دوراندیشی شما از قوانین رانندگی و رعایت کامل آن‌ها بر عهده شماست. پس فراموش نکنید که آنها را حیاتی خویش نگه دارید! برای کرایه‌کنندگان خودروی جوان، Sixt تخفیف دانشجویی به جهت تحت 25 سالی که به دنبال کرایه اتومبیل هستند ارائه می نمایدبرگه پیشنهادات دانشجویی ما را تحلیل کنید. به خصوص در مورد رانندگی در شهرهایی که اصلی خطوط دوچرخه هستند مراقب باشید — مدام قبل از چرخاندن مطمئن گردید که دوچرخه ای در راه نیست. در اینجا عمده به تحلیل وب وب سایت این لینک.