دستگاه اکسیژن ساز چیست و چگونه کار میکند؟

در هنگام به کارگیری از دستگاه باید به فاصله ۲۰ سانتیمتر بدور دستگاه خالی باشد. مراد از کارکرد پالسی این میباشد که دستگاه طی مسافت های وقتی معلوم به رخ مقطعی، میزان اکسیژن مشخصی را ساخت می کند. اکسیژن موجود در هوا (در حد 20%) را ذیل فشار بالا متراکم می نمایند و حساس فشار متناسب و قابل تنظیم به جهت عضو مهیا می کند. دستگاه های اکسیژن ساز کلیدی ورود هوا، آن را از فیلتر گرد و غبار و فیلتر هپا عبور داده، پس از فشرده سازی و ارتقا فشار بوسیله کمپرسور به سمت سیلندر های زئولیت هدایت می کند، نیتروژن موجود در هوا توسط گرانول های زئولیت، جذب و اکسیژن پس از بیرون شدن از ستون زئولیت، بوسیله دریچه های یک طرفه به سمت مخزن اکسیژن ساماندهی و پس از تهیه فشار به وسیله رگولاتور به سمت فلومتر سوق‌دهی می شود. مکانیزم کاری دستگاههای اکسیژن ساز بدین شکل است که اکسیژن موجود در هوا (در حد 20%) را تحت فشار بالا متراکم کرده و اساسی فشار متناسب و قابل تهیه برای عضو (از 1.5 تا 15 برابر حجم اکسیژن در تنفس عادی) مهیا می اورد. دستگاه اکسیژن ساز برای جذب گازها از یک غربال مولکولی استعمال می‌نماید و اهمیت ترفند جذب نوسانی فشار، نیتروژن را به مواد معدنی زئولیت تبدیل و نیتروژنها را کاملا بیرون میکند. این بخش از دستگاه ممکن می باشد صدای زیادی تولید کند که به خواسته دوری از صدای زیاد، آن را در یک محفظه خاص یا این که بر روی یک فنر قرار می دهند که صدای آن را در اختیار گرفتن می کند. مکانیزم عمل این دستگاه به این شکل هست که هوای موجود در گوشه و کنار اطراف خویش را به درون خود کمپرس می کند و آن را به اکسیژن پزشکی تبدیل می کند. ساعتها استعمال از همین دستگاه را پزشک انتخاب می کند. خرید کردن دستگاه و به کارگیری از آن باید مطابق کلیدی ورژن دکتر گزینه لحاظ باشد و هر ماه تنظیمات دستگاه به وسیله دکتر معالج مربوطه کنترل شود. در قسمت خروجی دستگاه اکسیژن ساز، استکان مرطوب کننده می باشد که اکسیژن خروجی از درون آن عبور کرده و مرطوب می گردد . مدیر نتورک بهداشت و معالجه شهرستان برخوار گفت: در دو سال گذشته حساس شیوع بیماری کووید ۱۹، دستگاه اکسیژن ساز از نیازهای حساس مرکزها درمانی بود که همت خیران و نهادهای گوناگون به جهت تامین آن عجله گرفت. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها مضاعف اکثر در آیتم دستگاه اکسیژن ساز زنیت مد لطفا به مشاهده از وب سایت ما.