دمپر یا دریچه چیست ؟

در اخیر درپوش را در جای خویش قرار دهید و آن گاه تنظیمات دمایی دستگاه را در شرایط عادی قرار دهید. زیرا درصورتیکه دریچه به شکل تمام و تمام وقت باز باشد هوای سرد یخچال به شتاب وارد فریزر شده و منجر به یخ زدن مواد غذایی در آن می شود. مطابق تدریس تعمیر دمپر یخچال یخچال اگر دمپر خراب شود قابلیت و امکان دارد هوای باطن سردخانه به شدت سرد شود. بر بر روی دمپر درپوش و برگه ای وجود داراست که می بایست برداشته شود. دمپر هوا دریچه ای ست در درون نتورک هوا متشکل از ورقه ی واحد یا این که پره های موازی که سبب انسداد یا این که تهیه و تنظیم مقدار هوای عبوری از نتورک هوا دمپر نتورک هوا فریزر الکترواستیل میگردد. زیرا وجود همین اشیا می تواند بر مقدار گردش هوای داخل یخچال تاثیر منفی بگذارد. دمپر هوا ی گردِ در بین کانالی برای تنطیم یا این که انسداد هوای عبوری از داکت هوای گرد، ساخته و بکار گرفته می شود. در بعضی یخچالها برای محکم نمودن این درپوش از گیره استعمال شده است که به راحتی قابل برداشتن است. حیاتی استفاده از راهنمایی هایی که در همین آموزش ارائه شده هست شما می توانید با عواقب فساد دمپر یخچال، روش ی کارایی آن و همچنین شیوه ی تعمیر آن آشنا شوید.از آن جایی که خرابی دمپر در فریزر به راحتی قابل تعمیر است شما می توانید همین عمل را خویش در خانه انجام دهید. همچنین طراحی چهارچوب کادر به مدل ای باید باشد که در جابه جایی ها و کارگزاری دچار زخم نشود و به راحتی قابل نصب و منش اندازی باشد. یک شیوه دیگر به جهت عیب یابی، این است که در سردخانه را باز نماییم و سوئیچ لامپ یخچال را که به طور معمول فی مابین در تعبیه می شود را اهمیت دست فشار بدهید تا لامپ باطن یخچال خنک شود، سپس، می بایست بررسی نماییم از لبه ها و منافذ منحصر به فرد بدنه، سوز و سرما به داخل محفظه دمیده می شود یا این که خیر. به جهت راحتی فعالیت اساسی همین دسته دمپر از فیوز جهت کنترل پره های آن به کارگیری می شود. در سلسله مراتبِ ارزش دمپر یک عدد از عامل ها کلیدی در تعیین ارزش دمپر ،موتور برقی یا کنترل دستیِ دمپر می باشد.یعنی اگر برای کنترل و عملکردِ دمپر از موتورِ برقی به کارگیری شود، معادله ارزش به کلی تغییر و تحول می کند و اکثر وقت ها فقط ارزش موتور برقیِ دمپر از اصلِ حجمِ بدنه دمپر اکثر می گردد.