دوزینگ پمپ پرومیننت ProMinent – پمپ تزریق مواد شیمیایی و سیستم آنلاین کولینگ تاور

استاندارد API-675 برای پمپ های تزریق آیتم استفاده درصنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مورد استعمال قرار می گیرد وکاملترین استاندارد در طراحی دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان ها است. گاز ثروت ملی مردمان کشور ایران می باشد بنابراین می بایست حداکثر به کارگیری از آن شکل گیرد.برای این که ما بتوانیم از این ثروت ملی بخوبی به کارگیری ونگهداری کنیم می بایست از تجهیزات مناسب استفاده نماییم که یک عدد از این تجهیزات مخازن و پمپ های محافظت مواد شیمیایی مانند گاز و نفت است.ما در این پژوهش تلاش بر آن کردیم که به نحوه ای تازه به همین دو موضوع با به این معنی که پمپ ها و مخازن بپردازیم. در موقعیت ایده ال پمپ هایی را مورد به کارگیری قرار می دهیم که مدام در بهترین حالت خود فعالیت می کنند.اما در دنیای واقعی به ندرت پیش می آید بتوانیم از یک تولید کننده پمپی اخذ کنیم که بازدهی آن به الزامات آیتم لحاظ ما نزدیک باشد.و یا پیدا نمودن راهی که بتواند عملکرد پمپ را درنقطه بیشترین بازدهی و یا این که نزدیک به ان نقطه نگهداری نماید محال به حیث می رسد.البته مهندسین کاربردی راههایی به جهت بهینه سازی گزینش پمپها دارند.یک شیوه همین میباشد که پمپ مطلوب را معلوم نموده و مشخصه های آن را به قدری ظریف ذکر نماییم که پمپهای دیگر را شامل نشود.در صنعتی که رقابت بر سر بهترین پیشنهادات وجود دارااست همین کار مورد قبول واقع نمی شود.روش دیگر ابلاغ نمودن مشخصات پمپ بصورت پارامترهای اهمیت می باشد.این پارامترها عبارتند از: جریان هد – افت فشار- ، حداکثر قدرت ترمز، حداقل بازدهی پمپاژ،حداقل ضریب قدرت موتور و شرکت دوزینگ پمپ حداکثر سرعت موتور. دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ ها یا این که پمپ های مترینگ دسته ای از پمپ های جابجایی مثبت اند که می توانند مقدار دقیقی از سیال را پمپاژ کنند و به همین جهت به آنان دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ یا این که مترینگ پمپ گفته می شوداز آنجا که دبی پمپ های سانتریفوژ و روتاری بسته به فشار سیستم تغییر می کند، بدین ترتیب هیچ یک از پمپ های مذکور نمی تواند به عنوان دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ گزینه استفاده قرار گیرد. استاندارد API-675 ابلاغ کننده حداقل نکته ها فنی گزینه نیاز جهت تولید پمپ های دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان یا این که جابجایی مثبت میباشد. برای از در میان بردن منگنز و آهن در سیستم تصفیه از پرمنگنات پتاسیم اهمیت امداد دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ استعمال می شود. در تجهیزات پمپ های میزان گیری که مهم تیتر “دوزینگ پمپ” شناخته می شود، یک جریان ظریف از سیال به حالت مایع، بخار و یا این که گازی که عمدتاً مواد شیمیایی هستند در یک مسیر خاص، پمپ می شود. دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ و صنایع شیمیایی: دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ ها از اهمیت ترین و کاراترین پمپ ها در صنعت میباشند که در صنعت آیتم استفاده قرار می گیرند، که می تواند میزان مشخصی از اشکال مواد شیمیایی (شامل اسیدها، سیالات خورنده و یا مایعات ویسکوز و اسلاری) را در محل آیتم نیاز پمپاژ نماید.