راهنمای راه اندازی و ساخت استخر بتنی (آموزش صفر تا صد)

پس از قالب بندی نوبت به بتن ریزی استخر میرسد، ضخامت، عیار و اسلامپ بتن می بایست به درستی گزینش شوند، مکملهای آب بندکننده به میزان مطلوب در این تراز به بتن بیشتر میشوند، ویبره مناسب و بتن ریزی توسط اشخاص چابکدست باعث می شود که در نهایت کاسه استخر اساسی تخلخل نباشد. همانطور که صاف بودن کف استخر دارای دارااست به همان مقدار صاف بودن دیوراهها هم حساس است. پس از آرماتور بندی و اجرای لوله های کف استخر مرحله بعدی قالب بندی است، مهار قالبها در همین مرحله از حساس زیادی برخوردار است. طراحی ، ساخت و تعمیر و محافظت گونه های سونا در کرج ، از خدمات تاسیسات مرکزی کشور ایران می باشد . تاسیسات مرکزی کشور ایران بیش از سه دهه در زمینه طراحی و ساخت سونا در کرج و استان ساخت استخر سنگی البرز تجربه دارد. به طور کلی استخر ها را در دو گونه روباز و سرپوشیده طبقه بندی نمود و همچنین دسته کاربری آن‌ها نیز مدل بندی دیگری را موجب می شود نظیر استخرهای شنای قهرمانی ، استخر های تفریحی ، بهداشتی و درمانی که به طور معمول یار حساس قسمتهای دیگری همچون سونا و یا این که واحد های بدنسازی هست .اما صرف حیث از هر دسته بایستی مهم بعدها واندازه هایی باشد که در زمره استخر های استاندارد قرار گیرد. طراحی و ساخت سونا ، نیازمند تبحر و تجربه طراح است. پس از انجام طراحی ها، اولین مرحله به جهت تولید استخر، گودبرداری است، حجم گودبرداری بستگی به همین دارااست که استخر دفنی است یا این که روکار، همینطور نوع قالب بندی (قالب بندی یک طرفه یا دو طرفه) هم در حجم گود برداری موثر است. اما نکته جالبی که در همه همین روشها وجود دارد، انجام گودبرداری به تیتر ابتداییترین قدم در همگی روشها است. به جهت گودبرداری استخرهای پهناور و متوسط از لودر، بولدوزر و باب کت به کارگیری میشود، ولی گودبرداری استخرهای کوچک را می توان بهصورت دستی و بوسیله کارگران انجام داد. به جهت گرم نمودن آب استخر هم از دستگاه های گرمکن آب به کارگیری می شود . مثال ای از همین تجهیزات شامل دستگاه هایی برای ضدعفونی کردن آب که شامل انواع دستگاه های تصفیه آب ، پخش کلر در آب و غیره می باشند و دستگاه هایی برای تامین گرمایش مناسب آب ، تنظیم فشار آب و همچنین گرفتن رطوبت می باشند . اجرای لولههای کف استخر از آلرژی دوچندان زیادی برخوردار است، چرا که همین لولهها بهصورت دفنی در بتن اجرا می گردند و قابلیت اصلاح لولهها پس از بتن ریزی وجود ندارد.