سدیم لوریل سولفات چیست؟

همین ماده نوعی ادغام شیمیایی امولسیونکننده، کف کننده، تسریعکننده انحلال، و پفدهنده می باشد که از آن در صنعت های شوینده، دترژنتها یا مواد غذائی به کارگیری می گردد و از گونه های مواد فعالکننده سطحی آنیونی در تولید شامپوها میباشد. همین ماده اکثر زمان ها در محصولات شوینده، آیتم به کار گیری قرار می گیرد تا تنش آب را از میان غالب شود و از پاککنندههای سنتزی اهمیت توان فراوان به شمار می رود. در آیتم تمیز کردن ماشین، شما ممکن میباشد آن را در ماشین شستشو و پاککنندههای اثاثه یا این که اثاثیه داخلی خانه استعمال کنید. ولی درگزارش منتشر شده آورده شدهاست که همین ماده سورفکتانت و محرک کار کشته به جهت پوست است. پوست اصلی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ پوست اهمیت نیز شکافهایی داراست که عامل ها آسیب رسان از آن عبور می نمایند و به پوست می رسند. علیرغم تبلیغات طبیعی بودن بیشتر صابونهای تجاری، بیشتر پوستها به این ماده شیمیائی فوقالعاده حساسند که باعث کم آبی پوست میشود، در بدترین موقعیت بخصوص در پوست اهمیت باعث خارش سوزناک آن گاه از حمام به مدت ۲۰ الی ۳۰ دقیقه می شود که علت آن تخریب لایه بیرونی پوست است و آزمایشهای لابراتواری نشان دادهاست اثر تخریب سولفات لاریل سدیم تا ۱۷ روز روی پوست باقی میماند. الکل سولفات ها در فرم اسیدی استوار نبوده، لذا تنها نمک های آن ها به شکل تجاری موجود میباشند که رایج ترین نوع، نمک سدیمی آن است. بانظر گرفتن این‌که پروتئینهای موجود زخم دیدهاند و باعث به افزایش ترشح هورمونی جهت بهبود میگردند و همینطور این سلولهای تازه هم احتمالاً در معرض زخم دیدگی اند لذا دارای درنظرگرفتن مورد ها فوق زیان مضاعف هست و دقیقاً این گونه عمل که می تواند به روند اول سرطان پوست منجر شود. اهمیت این حال، مانند بسیاری از شویندهها SLS می تواند پوست را تحریک کرده و سبب اگزما، بی آبی و قرمزی پوست شود، به ویژه در غلظت های بالا یا این که هنگامی که به طور مداوم به کارگیری می شود. لوریل سولفات سدیم فوم کلفت و غنی را به وجود میآورد که سبب ساز میشود که فعالیت پاکسازی تام باعث ریزش خاک و چربی میشود. سولفات لاریل سدیم بیماریهای مخاطی دهن را تشدید سدیم لوریل سولفات فن ای میکند. سولفات ها را می قدرت اهمیت موادی مانند بتائین ها ملایم نمود. سدیم لوریل سولفات سبب ساخت کف در محصولاتی نظیر شامپو حمام و ساخت حباب می شود. سدیم دودسیل سولفات (SLS) و سدیم لوریل اتر سولفات (SLES) سورفاکتانت هایی هستند که در ساخت کف کف نقش دارند.