شرکت هایی با بهترین و بدترین شهرت

کدام شرکت های بسیار قابل مشاهده بهترین و بدترین شهرت را در میان آمریکایی ها دارند؟

برای پی بردن به این موضوع، Axios و The Harris Poll در مارس 2023 نظرسنجی را در میان یک نمونه نماینده ملی از 16310 آمریکایی انجام دادند. محققان با تعیین 100 شرکت “قابل مشاهده” در میان پاسخ دهندگان، از آنها خواستند دو شرکتی را که بهترین و بدترین شهرت را به ذهنشان خطور کرده بودند، نام ببرند. آنها سپس از پاسخ دهندگان خواستند تا به 100 شرکت قابل مشاهده در 9 بعد شهرت امتیاز دهند.

محققان دریافتند پاتاگونیا بهترین شهرت را نزد آمریکایی ها در میان شرکت های بسیار قابل مشاهده دارد. Costco در رتبه دوم قرار دارد و جان دیر، Trader Joe و Chick-fil-A پس از آن قرار دارند.

برندهایی با بهترین شهرت در بین آمریکایی ها

محققان دریافتند که سازمان ترامپ بدترین شهرت را نزد آمریکایی ها در میان شرکت های آمریکایی بسیار قابل مشاهده دارد. پس از آن FTX، شرکت فاکس، توییتر و متا قرار دارند.

برندهایی با بدترین شهرت در بین آمریکایی ها

درباره تحقیق: این گزارش بر اساس داده‌های یک نظرسنجی در مارس 2023 در میان یک نمونه نماینده ملی از 16310 آمریکایی تهیه شده است. محققان با تعیین 100 شرکت “قابل مشاهده” در میان پاسخ دهندگان، از آنها خواستند دو شرکتی را که بهترین و بدترین شهرت را به ذهنشان خطور کرده بودند، نام ببرند. آنها سپس از پاسخ دهندگان خواستند تا به 100 شرکت قابل مشاهده در 9 بعد شهرت امتیاز دهند.