طرز کار یونیت هیدرولیک چگونه است؟

در صورتی که به واسطه مایع (معمولا روغن) باشد، به آن انتقال قدرت هیدرولیکی و در صورتی که به واسطه گاز (معمولا هوای فشرده ) باشد به آن انتقال توان پنوماتیکی گفته می شود.موضوع آیتم حیث در این بخش انتقال توان هیدرولیکی می باشد. این پاورپک ها غالبا اساسی موتور DC فعالیت می کنند. برای نمونه خودرو هایی نظیر بولدوزر و بیل های مکانیکی از پاورپک هیدرولیک استعمال می کنند. آنان آب را از مکانیسم پمپاژ عده می کنند و برای ساخت و نگهداری فشار سیال به جهت تکمیل سیستم پمپاژ موتور در حیث گرفته شده اند. ساختن ای گونه یونیت هیدرولیک اندکی گران کل می شود ، البته پیشنهاد می شود پمپ پایین و کنار مخزن ( حتی اندکی به دور خیس از مخزن ) قرار گیرد . به عبارتی طور که می دانید، در سیستم هیدرولیک برای جا به جایی اقتدار هیدرولیک از جایی به جای دیگر از مایعات به کارگیری می شود. این افت موقت به عنوان «torque pull-up» شناخته می شود، در حالی که حداکثر بها به تیتر «گشتاور شکست» انتخاب شده است. سرعت حرکت جک و یا این که هیدروموتور حجم خروجی (دهش) پمپ هیدرولیک را تعیین میکنند. برای اتصال شافت و بدنه پمپ هیدرولیک و الکتروموتور از گلدانی و کوپلینگ استاندارد به کارگیری فروش یونیت هیدرولیک دست دوم میشود. دقت داشته باشید که هم لیتراژ پمپ و نیز بیشینه فشار کاری سیستم در گزینش قدرت الکتروموتور اثر گذار است. برای ایجاد یونیت هیدرولیک در قدم نخستین نیاز میباشد اصلی اجزای سازنده آن آشنا باشید. یونیت هیدرولیک را میتوانیم در بین سیستمهایی جای دهیم که تماما مستقل بوده و تشکیلشده از اجزای متمایز است. پاورپک بزرگی انتخاب کنید، به دلیل بالا بودن فشار کاری آن پاورپک، ممکن می باشد به اجزای سیستم هیدرولیک شما زخم برسد. در ویدئوی زیر مهم اجزای داخلی یک پاورپک که به وسیله معلم جوانبخت باز شده، آشنا می شویم. در واحد روزگار به سیستم منتقل می شود را مشخص و معلوم می کند. حیاتی اعتنا به نیاز سیستم هیدرولیکی مکانیکی از اکومولاتورهای تیوپی و پیستونی در کنار سیستم به کارگیری میشود. پاوریونیت هیدرولیک در چه صنعت های و ماشینآلاتی کاربرد داراست و کارگزاری میشود؟ پمپ: دریافت مایع از مخزن و بعد انتقال و تحویل آن به خطوط داخل مدار هیدرولیک. مایع (روغن) از مخزن هیدرولیک یا پاورپک از طرز ولو ها یا شیر ها به جهت شیوه اندازی اجزا یا این که عملگر های گوناگون وارد آن ها می شود. در جاهایی که فضا برای نصب پاورپک کم باشد از آن ها به کارگیری می شود؛ نظیر قایق های کوچک، دستگاه های ریز و … این مقدار ، حد دستکم مطلق میباشد و مسلّما برای کسری سیستم (مثل نشتی) و تغییرات حجم مدار می بایست به آن درصدی را بیشتر کرد . اکثر اوقات یک ترموستات اتوماتیک یا پنکه برای امداد به کمتر افزایش دما در آن گنجانده می­شود. رسیدگی و خدمت های عصر ایی این دستگاه موجب ارتقا طول قدمت و همچنین تداوم و مقاومت بخش اعظم دستگاه می شود. در اینجا اکثر به تحلیل وب تارنما کاربرد یونیت هیدرولیک.