به طور طبیعی در فصل پاییز از درختی به نام بنه یا درختان پسته وحشی با شکاف در تنه آنها می آید. زنجانی ها از سقز به عنوان آدامس و همچنین به دلیل خواص دارویی آن استفاده می کنند که شامل کمک به هضم غذا، جلوگیری از پوسیدگی دندان و رفع بوی بد دهان می شود. می توان سقز را به عنوان پماد روی زخم ها زد.

در زنجان نیز سقز در شکاف درختان پسته وحشی یافت می شود. استفاده از سقز به جای آدامس دارای خواصی مانند هضم غذا، کاهش بوی بد دهان و جلوگیری از پوسیدگی دندان است. علاوه بر این، می توان از آن به عنوان مرهم زخم استفاده کرد.
ظروف مسی ساخت زنجان.

درختان پسته در پاییز از طریق شیره ای که تولید می کنند سقز تولید می کنند. این ماده خوراکی مانند آدامس دارای خواص دارویی است. استفاده از سقز شامل هضم غذا، پیشگیری از پوسیدگی دندان، رفع بوی بد دهان، پانسمان زخم و درمان بوی بد دهان است.

سقز از شیره درختی به نام بنه یا درخت پسته وحشی به دست می آید که در فصل پاییز به طور طبیعی بیرون می آید. سقز علاوه بر استفاده برای جویدن آدامس، خواص دارویی نیز دارد و زنجانی ها از آن برای کمک به هضم غذا، جلوگیری از پوسیدگی دندان و رفع بوی بد دهان استفاده می کنند. می توان از سقز به عنوان مرهم برای زخم ها استفاده کرد.

قیمت ظروف مسی که در پاییز در تنه درخت بنه شکاف ایجاد می شود شیره ای به نام سقز ساطع می شود. مردم زنجان به عنوان سوغات زردچوبه را مانند آدامس می جویدند. جویدن سقز علاوه بر لذت بردن از احساس پیری از بوی بد دهان و پوسیدگی دندان نیز جلوگیری می کند.