علل افتادگی سینه در خانم ها

مهمترین موضوعی که بیماران می بایست انجام دهند تا میزان راضی بودن از نتیجه های لیفت پستان افزایش یابد همین است که همگی دستورات قبل و آنگاه عمل را انجام دهند. دکتر فدایی ، فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی طبق معمول این طریق را بعد از آن از این‌که بیماران تصمیم گرفتند دیگر بچه دار نشوند توصیه می کنند. به کارگیری از فیلرها برای از بین بردن افتادگی سینه ، روشی کوتاه مدت و موقتی میباشد و آنگاه از یک‌سری ماه ، نیاز به تمدید دارد. یک عدد از عارضه ها فعالیت پروتز سینه که بایستی اصلی دور اندیشی از آن درباره انجام عمل تصمیم بگیرید، افتادگی سینه بعد از پروتز درمان افتادگي سينه حیاتی لیزر است. بدین ترتیب چنانچه قصد دارید سینه های خود را لیفت نمایید و افتادگی آن ها را معالجه نمایید، بهتر میباشد به جای رفتن سراغ نحوه های جایگزین، وقت و هزینه خویش را صرف بهترین طریق لیفت سینه، به این معنی که جراحی لیفت سینه بکنید. آب را به یک چهارم پیمانه پودر شنبلیله طولانی تر نمایید تا خمیری تشکیل شود. بازوها را به سمت قفسه سینه باز و بسته کنید. بافت سینهها از سلولهای چربی، بافت لنفی و رباطها تشکیل شده اند که از استخوان ترقوه تا زیر بغل و از پهلوها به میانه قفسه سینه کشیده شدهاند. پیری منجر از در بین رفتن استحکام بافت ها – از جمله رباط های پستان افتادگي سينه درمان می شود. اکثر وقت ها بیماران در می یابند که فواید لیفت پستان، به ظواهر زخمها که پس از مدتی فراوان ناچیزخواهد بود ارجح است؛ بدین ترتیب از نتیجه های آخری لیفت پستان راضی خواهند شد. البته اکثری از بیماران پس از جراحی پلاستیک 10 ـ 15 سال جوانتر به نظر خواهند رسید. واقعیت این هست که جراحی سینه اهمیت لیزر گرچه می تواند اثراتی بر روی لیفت سینه و درمان افتادگی آن داشته باشد، ولی این تأثیرات هیچ گاه به ترازو لیفت با جراحی، دوچندان و اهمیت دوام نخواهند بود. گرچه طریق های جایگزین لیفت سینه اهمیت جراحی، از گزاره جراحی سینه حیاتی لیزر ترویج متعددی پیدا کرده اند، ولی هنوز هم هیچکدام نتوانسته اند به میزان لیفت دارای جراحی موءثر و مفید باشند. به کلمه دیگر بهترین عمل جراحی لیفت سینه اصلی لیزر صرفا می تواند تا حدود 40 درصد لیفت مهم جراحی، افتادگی سینه را درمان کند، و اثر آن هم حداکثر تا 50 درصد از طول اثرگذاری جراحی استمرار می آورد.