عمل لیفت سینه چیست؟

در طریق لیفت سینه با لیزر، از همان تکنیکی به کارگیری میشود که پزشکان سالهاست به جهت جراحی پلاستیک صورت به کارگیری میکنند. اگر چه جراح پلاستیک شما بهترین برش مطلوب اناتومی شما را پیشنهاد میکند. بخش اعظم زنان درخواست کننده مناسبی برای این روش که اساسی نام شیوه لنگری شناخته میشود، هستند؛ هر چند زنانی که سینههای کوچکتری دارا هستند بهترین متقاضی به شمار میروند. پزشک معالج به جهت انجام همین روش، برشی در گوشه و کنار پیرامونی نوک سینه و آرئول تولید میکند. طرز های لیفت سینه اساسی دقت به الگوی برشی که آیتم استفاده قرار میگیرد، مهم هم مختلف هستند. عیبی که همین روش دارااست یزان ماندگاری آن است که در مقایسه حساس عمل های لیفت، از ماندگاری کمتری برخوردار است. این کار جراحی به طور معمول ذیل بیهوشی عمومی انجام میگردد و در اکثر وقت ها موارد بسته به شدت و میزان عمل، بیمار بایستی یک شب در بیمارستان بماند. این لولهها برای یک مدت زمانه کوتاه قرار داده و سپس برداشته میشوند. ممکن می باشد آن گاه از کار جراحی لولههای کوچکی در سینههای شما قرار دیتا شود تا هرگونه خون و مایعات مازاد جمع شده را تخلیه کند. خانم هایی که نوک سینه آنان به عوارض گوناگونی مثل به کار گیری از لباس تحت نامناسب، به سمت ذیل متمایل شده و کشیده شده است؛ می توانند این کار را انجام دهند. بنابراین در صورتی که شما قصد دارید در آینده باردار شوید، بهتر می باشد عمل جراحی را به تعویق بیندازید؛ هرچند عمل ماستوپکسی هیچ خطری برای بارداری ندارد و معمولاً مانع از شیردهی به بچه نمیشود، ولی به احتمال مضاعف بارداری سبب ساز می شود پوست سینهها مجدد کشیده شود و نتیجه ها فعالیت را از فی مابین ببرد. به عامل نتایج راضی بودن چکیده که از این کار حاصل میشود، هم اکنون تمایل به انجام عمل لیفت سینه نسبت به عملهای دیگری مثل ایمپلنت پستان عمل لیفت شکل با بی حسی پیشی گرفته است. در همین طرز یک برش گرد در اطراف هاله ی سینه به علاوه یک برش عمودی تولید می شود که تا سطح تا خوردگی یا چین سینه امتداد دارد (جایی که نصیب تحت پستان مهم حیطه ی سینه عکس العمل میکند). همین انرژی می تواند از پوست عبور كند و انرژي متمركز را فارغ از آسيب به مرحله پوست وارد سازد. در روش به کار گیری از لیزر، پزشک معالج اصلی امداد لیزرهای زیاد پیشرفتهی لیفت سینه، پوست مازاد سینهها را به عنوان یک تکیهگاه اضافی در ذیل سینهها مورد به کارگیری قرار خواهد داد.