عمل گوش برجسته و بهترین زمان برای انجام آن

جراحی گوش یا این که اتوپلاستی (Otoplasty ) عملی هست که طی آن شکل، وضعیت یا اندازه گوشها تغییر می‌کند و یکی از پایین مجموعه های جراحی پلاستیک می باشد که می بایست ذیل حیث جراحان پلاستیک انجام شود. داشتن گوش های بیرون زده ظواهر بدی در چهره اشخاص ساخت می کند، از این رو بسیاری از افراد برای جراحی زیبایی گوش به جراحان پلاستیک مراجعه می کنند. اتوپلاستی یا جراحی زیبایی گوش ، یکی از روندهای جراحی پلاستیک میباشد ، که بر روی بزرگسالان و کودکان قابل اجرا بوده ، و تنها در بیماران بزرگسال ، بعضا تغییرات در تکنیک های جراحی را شامل می شود. عدم تقارن در گوشها: این واقعه ممکن میباشد حاصل تغییرات در طی پروسه تسکین باشد. این تغییرات تا آخر قدمت باقی می ماند. برای شروع فعالیت اتوپلاستی، در در آغاز جراح یک برش در پشت گوش ایجاد می کند تا به غضروف گوش دسترسی داشته باشد. جای جراحت (اسکار) که جای آن برای مدام می ماند البته می توان آن را پشت گوش یا چین طبیعی گوش نهفته کرد. اکثر زمان ها به بیماران سفارش میشود که پس از جراحی دو هفته به پشت بخوابند تا به گوشها فشار وارد نیاید‫. در این بین باید یک حس احترام و اعتماد دو طرفه شکل گیرد ، تا بیمار در تصمیم گیری به جهت قرار گرفتن زیر جراحی ، بتواند از متانت به اندازه برخوردار باشد. انجام جراحی زیبایی گوش به جهت تمامی کسانی که اساسی مشکلات پایین روبرو میباشند ، قابل انجام بوده و امکان دستیابی به گوش هایی خوشگل و متناسب را برای آنها مهیا می آورد. صرفا ادله این که جراحی بخش اعظم گزینه اعتنا قرار می گیرد همین میباشد که گوش ها نزدیک تر به سر قرار می گیرند. اصلاح بیش از حد: ممکن است در اتوپلاستی کانتورهای غیر طبیعی تولید شود که سبب شود گوش بیش از حد به سر نزدیک شود. آن گاه از حذف غضروف قابلیت و امکان نزدیک شدن گوش به سر وجود خواهد داشت. آیا آنگاه از جراحی اتوپلاستی می قدرت کار هایی مانند ورزش را انجام اعطا کرد ؟ به این عامل مهمترین کاندیدای همین جراحی هستند. در صورتی که زاویه بیش از 30 مرتبه باشد ، گوش ها خارج زده به نظر خواهند رسید. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات مضاعف بخش اعظم در گزینه جراحی گوش برجسته لطفا به تماشا از وب تارنما ما.