فن بیان چیست؟

برایان تریسی به تیتر یکی از موفقترین سخنرانهای دنیا، در این مکتوب به شما آموزش می‌دهد که چگونه مهم اعتماد به نفس و شهامت کلام کنید تا لحاظ کلیه جلب همین بضاعت و توان شما شود. در آموزش رشته بیان و سخنرانی یکی از تمریناتی که در زمان حرفه ابلاغ و سخنرانی انجام می دهیم تمرین پرتاب صداست. مخاطب در آغاز صحبتهای شما به چیزهای متعددی توجه مینماید و یکی از از همین موارد همین اعتماد به نفس است، در صورتی که اعتماد به نفس شما در مرحله مهربانی قرار داشته باشد مخاطب به سراغ پارامترهای دیگری می رود و البته اگر اعتماد به نفس شما در مرحله مناسبی قرار نداشته باشد مخاطب به حرفهای شما توجهی نمیکند حتی چنانچه حقیقتا حرفهای تازه و مفیدی برای گفتن داشته باشید. همین تمرین به شما یاری مینماید که در اختیار گرفتن بهتری بر روی تنفس دیافراگمی داشته باشید. آنگاه تا جایی که میتوانید تنفس عمیق انجام دهید و به حرکت دست خویش که بر روی پرده دیافراگم قرار داراست اعتنا کنید. فرض نمایید یک ورزشکار به جای این که هر روز یا یک روز در فی مابین یک ساعت تمرین کند، صرفا آخر هفته ها ۷ ساعت تمرین کند. در اولین عملکرد ها ممکن است هوا خیلی پر سرعت بیرون شود، اما به تدریج خواهید دید که دوران بیشتری طول میکشد تا هوا کاملا بیرون شود. این سوال برای ما پیش می آید که، صرفا افرادی که گوینده و دوبلور میباشند به همین مهارت نیاز دارند. اکثری از افراد تا به حالا به جهت افزایش و بهبود بخشیدن مهارت های کلامی خویش از مکتوب و مقالههای متفاوت استفاده کردهاند و نتیجه قابل قبولی هم به دست آوردهاند. ولی خیلی از ما نمیدانیم از این تجهیزات چطور در نهایت توان و بهره وری به کار گیری کنیم. در همین نوشته می آموزیم که به چه صورت صدای خوب و قدرتمندی داشته باشیم. در حیقیقت رشته ابلاغ خوب نظیر جرقه ای میباشد که ما را به حرکت وادار کرده و می تواند سکوی پرتاب ما باشد. چنانچه شما در گوشه و کنار عمل خوب کلام نکنید و مدام در پشت صحنه و در بی صدا باشید در این صورت در نهایت شغل شما به خطر می افتد و یا این که نمی توانید به آن نتیجه و ترقی دلخواه خویش برسید. توجه کنید که صدای «هس» به صورت یکنواخت ایجاد شود. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اساسی فن بیان شهرکرد وب تارنما خود باشید.