قانون جدید راهنمایی و رانندگی

در این شرایط شخص خاطی بایستی بیمه نامه شخص ثالث مهم معتبر تهیه و تنظیم نماید و علاوه بر پرداخت جریمه دیرکرد بیمه فرد ثالث که به حق بیمهاش بیشتر شده است، هزینه پارکینگ را هم بپردازد. الف ـ در محلهایی که پیاده رو وجود داراست از تراز سواره رو استعمال نکنند. را از تابلو های محلی به دست آوردن کنید و سفر خویش را به سلامت به انتها برسانید و همینطور لذت کامل را از آن ببرید. تبصره1ـ رانندگان وسایل نقلیه مسافربری و باربری عمومی بایستی علاوه بر مدارک فوق بقیه مدارک مخصوص مربوطه را به همراه داشته باشند. چرا که پلیس هدایت و رانندگی به جهت ارائه گزارش به مدارک هر دو طرف نیاز دارد. البته به جهت تصویب اعتراض اولیه خویش نیاز به مراجعه حضوری نمیباشد و در مقایسه اصلی راههای اعتراض به جریمه رانندگی بسیار سادهتر خواهد بود. در لحاظ داشته باشید که جریمه نداشتن گواهینامه نیز در شمار جرایم رانندگی قرار دارد. حق تقدم عبور باوسیله نقلیهای می باشد که در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد. سندی هست که مشخصات خودرو، مالک و نشانی کامل محل سکونت وی و تاریخ انتقالات و تغییرات انجام شده از سوی راهنمایی و رانندگی در آن درج و به آخری صاحب تسلیم می گردد. به غیر از عواقب مالی، مشکلات دیگری هم وجود خواهد داشت که علاوه بر خسارات مالی بالا موجب صرف زمانه متعددی هم خواهد بود. در برخی از مواقع به ویژه چنانچه فوت یا خسارات بدنی دیگر در اثر واقعه رخ دهد، ضرروزیان مالی جبرانناپذیری برای راننده مقصر به یار خواهد داشت. این نکته را مورد دقت داشته باشید که این گونه تابلو ها یعنی تابلو های هدایت و رانندگی دور اندیشی دهنده یا این که اخباری همیشه به رخ و قالب مستطیل جور میباشند و صورت هندسی دیگری ندارند. فرد یا موسسه یا کارگاه ای که وسایل نقلیه ای را که مطابق دین طومار می بایست شماره گذاری شود می سازد، یا این که قطعات ساخته شده آنان را سوار (مونتاژ) می نماید. آزمون دین طومار کلیدی شامل بخش ها و مفاهیم زیادی می باشد که به طور تمام در مکتوب راهنمای دریافت گواهینامه درج شده است. از طرفی کمپانی بیمه طرف قرارداد اساسی خودروی مقصر هم ممکن است در پرداخت زیان به راننده زیاندیده فاقد بیمه شخص ثالث مشکلاتی به وجود آورد. در صورتیکه راننده فاقد بیمه شخص ثالث در رخداد رانندگی زیاندیده باشد نیز ممکن هست مهم مشکلاتی مواجه آزمون دین نامه همپا اساسی جواب شود. در چنین شرایطی جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث به صورت روزمره تحلیل و به نرخ بیمه فرد اضافه میشود. البته در بعضی از مواقع این جریمههای دیرکرد به وسیله بیمه مرکزی بخشیده میگردد که این مسئله از قبل مشخص نیست. درصورتیکه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد دانلود برنامه ی آزمون آئین نامه رانندگی لطفا از ورقه ما بخواهید.