قم نیوز – شناخت پیستون و دلایل خرابی آن

علت وجود روغن در تحت پیستون ، در مبحث روانکاری تشریح شده است. این گونه احتراق در موتورهای دیزلی متداول است. نشانه ها نخستین خرابی انژکتور مدام قابل تشخیص نیستند، زیرا موتورهای مدرن حسگرهای درونی و کامپیوترهایی دارا هستند که میتوانند نسبت سوخت و هوا را به نحوی اصلاح نمایند تا مشکلات جزئی جبران شوند و راننده، اثر آن‌ها را احساس نکند. انژکتورشورهای مایع به جهت ارتقاء اکتان سوخت طراحی نشدهاند و راهحلی برای همین خلل نیستند، اما محصولاتی در بازار میباشند که علاوه بر شستشوی انژکتور، عدد اکتان بنزین را بالا می برند و در سرانجام به کاهش ناک یا انفجارهای نامنظم خطرناک امداد میکنند. حتی آن‌گاه از بروز عیب، قبل از اینکه خودروی خویش را به مکانیکی ببرید، افزودن یک مایع تمیزکننده انژکتور به مسیر سوخت (مسیر سوخت از باک تا ریل سوخت و انژکتورها) ممکن میباشد خلل ماشین تان را حل کند. امروزه در ماشین های سواری و حتی موتور های دیزلی، از پیستون های آلومینیمی، به دلیل سبکی و انتقال حرارت خوب تر به کار گیری می گردد، که به دو طریق ریخته گری یا آهنگری ساخته می شوند. همانگونه که اشاره شد موتورهای دیزل بر شالوده طریق عمل نمودن به دو دسته موتورهای چهارزمانه و دوزمانه تقسیم میشوند. موتورهای توربوشارژی که به دورهای خیلی بالا میرسند، به پاشش سوخت دوچندان دقیقتری نسبت به دیگر گونه های موتورها نیاز دارند. نکته مهم: اتومبیل های مجهز به توربوشارژر در معرض خطر پدیده ناک یا این که انفجارهای نامنظم و در دست گرفتن نشده میباشند که آسیبهای جدی به موتور وارد میکنند. ولی چنین نیست که نقص‌ ناک یا این که احتراق نامنظم در اتومبیلهای غیر توربوشارژ که از موتورهای تنفس طبیعی استعمال میکنند، مشکلساز نباشد و قطعاً در این موتورها هم میتواند تأثیر منفی بگذارد. مدام به جهت اطمینان از این که مشکل اتومبیلتان کجاست، به مکانیک مجرب مراجعه کنید. در صورتی که احتراق به تأخیر بیفتد یا جلوی آن گرفته شود از اقتدار موتور کاسته می شود و اتومبیل شتاب به اندازه نخواهد داشت. ترکیب سوخت و هوای حاجتمند (هوای مضاعف و بنزین کم) در سیلندرها منجر به احتراق پیستون طرح ویو ناقص میشود. ولی در عمده موتورهای انژکتوری معمولی، ناک اکثر زمان ها در اثر استفاده از بنزین اهمیت اکتان زیر پیش میآید. همین حالت در اثر حاجتمند بودن بیشازحد ترکیب سوخت هوا (هوای بسیار و بنزین خیلی کم) که در اثر آلوده بودن انژکتور پیش میآید، اتفاق میافتد. در انتهای این زمانه سوپاپ هوا بسته شده و هوای خالص در سیلندر حبس میگردد. در واقع فضای بسته سیلندرها که مهم اتصال بلوک سیلندر و سرسیلندر تشکیل می گردد و حرکت پیستون در همین فضا، شالوده اساسی مراحل احتراق و تامین نیروی همین دست موتورها هستند. اصلی افزایش تعداد همین قطعه، اندازه بلوک سیلندر نیز ارتقا می یابد؛ میل لنگ نیز اهمیت دقت به تعداد سیلندرهای خودرو، قابلیت و امکان پذیرش شاتون را خواهد داشت. گروه رینگ، معمولا از بالا به پایین، شامل رینگ فشار، رینگ وایپر و رینگ روغن می باشد که همه آن ها از فولاد یا چدن ساخته شده اند. تندی از مفاهیمی می باشد که در روزمره از آن به کار گیری میشود. تندی و شتاب شما چه میزان است؟ اگر چه خوب تر می باشد پیش از پیدایش مشکل، بهصورت اصولی و منظم از انژکتورشورها (هم افزودنیهای مایع و نیز کیت تمیزکننده دستی) به کارگیری کنید. در موتورهای توربوشارژر، هوا بهصورت فشرده وارد موتور می گردد و خطر بینوا بودن مخلوط سوخت و هوا، ارتقاء مییابد. فشار درون سیلندر تا حدود ۴۰ اتمسفر بالا میرود و بر اثر این چگالی حرارت هوا داخل سیلندر به شدت ارتقا یافته و به حدود ۶۰۰ مرتبه سانتیگراد میرسد. لیکن در هر دوی همین موتورها چهار عمل با انجام می‌شود که عبارتند از مکش یا تنفس – تراکم یا این که فشار – فعالیت یا این که انفجار و تخلیه دود ولی بر حسب مدل موتورها ممکن هست همین پروسه منقطع یا این که به رخ توأم انجام گیرند. تراز تماس رینگهای جرم مهم دیواره سیلندر از یک لایه رشته رشته اکسید آهن یا کروم پوشیده میشود که از سایش جداره سیلندر و حلقه خودداری میکند. به جهت نمونه تصور نمایید که از تهران به شیراز سفر میکنید. «مجید عوضزاده»، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد فن مهندسی مکانیک از دانش گاه تهران است. پیستون کاربر متحرکی هست که بهوسیله گژنپین به شاتون وصل میگردد و به وسیله شاتون توان حاصل از احتراق سوخت در محوطه سیلندر را به میل لنگ منتقل میکند. ممکن هست یکی از از گامهای احتراق در سیلندر شکل ندهد که سبب کمتر توان آنی موتور میگردد و صدای piston 68 محسوسی تولید میکند. پیشگیری خوبتر از درمان است. یا بر حسب تعداد سیلندر یا شکل قرارگیری سیلندرها که بر همین شالوده به صرفا یک مدل Vشکل است. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها زیاد بخش اعظم در مورد پیستون سیلندر ترمز لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.