قیمت دریچه سقفی

همین روزنه ها برای سقف هایی که ارتفاع در آنها کاهش از 5 متر هست کاربرد داشته و برای هوای رفت، رجوع و تخلیه و همینطور به مراد هر دو هدف تهویه مطبوع یعنی سرمایش و گرمایش نیز به کارگیری می شوند. که به جهت مکش بکاربرده می گردد لزوماً نیاز به دمپر ندارد. روزنه سقفی سه طرفه غالبا در مکان هایی که حجم قابل توجهی از هوا حساس صدا و افت فشار متوسط مورد نیاز باشد، به کار گیری می شوند. که اهمیت دقت به نیاز مشتریان قابل طراحی و ساخت می باشد. بطورمثال قیمت روزنه سقفی یک ، دو ، سه و چهارطرفه ی آلومینیومی (با دمپر و بدون دمپر) در مقایسه حساس ارزش روزنه سقفی آهنی مشخصاً بالاتر می باشد. روزنه سقفی چهارطرفه از پرکاربردترین دریچه ها می باشد.این نوع بنا به صورت متقارنِ خویش سبب ساز تعدیلِ پرتاب هوا به همگی جهات دریچه می شود. به عامل شکل خاص و گردی که دارند، قادر هستند هوا را در کل محیط پخش کنند. این روزنه ها هنگامی که به رخ تایلی در درون حفره سقف کاذب قرار می گیرد، و یا هنگامی که در یک کادر مربعی صورت محصور می شود به نام دریچه خورشیدی تایلی یا این که آرمسترانگ شناخته می شوند. به دریچه هایی که در سقف اتاق ها و یا سالن نصب می شوند و عملیات تهویه هوا را از طریق سقف انجام می دهند دریچه های سقفی گفته می شود . همین دریچه ها جهت هوای رفت و رجوع و تخلیه به کارگیری می شوند که چرخش جریان یکنواخت هوا را به شکل افقی توسط پره های متوالی هم مرکز انجام می دهند . روزنه سقفی خطی را می اقتدار به ملازم دمپر و سوای دمپر برای در اختیار گرفتن جریان دریچه اگزاست سقفی هوا ساخت. برای انجام ترازو گیری و کارگزاشتن روزنه می توانید با شماره تلفن تهویه اورانوس تماس بگیرید. و یکی از از ضلع ها اهمیت ابعادی بزرگتر به عنوان ضلع بسته در دریچه در لحاظ گرفته می شود. روزنه های سقفی یکی از انواع روزنه ها هستند که کاربردی میباشند و در سقف ها کارگزاری می شوند. یک عدد از انواع روزنه های پرکاربرد ، چه در مصارف مسکونی و چه تجاری ، دریچه خطی آلومینیومی است.