لیست مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی – شیمی استور

رزماری دی کارلو، نائب رئیس دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی نیز گفت که بر پایه گزارش دفتر کار کمیساریای عالی حقوق بشر تلفات غیرنظامیان در اوکراین به یک هزار و ۵۴۶ نفر از پاراگراف ۵۶۴ کشته و ۹۸۲ زخمی رسیده هرچند که این آمار بیشتر از ارقام اعلام شده است. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در کارها سیاسی تهاجم ها به غیرنظامیان و بیمارستان ها در اوکراین را محکوم کرد و گزارش هایی از استفاده نیروهای روسی از “بمبهای خوشهای” در “حملات بیرویه” به اوکراین ارائه کرد. دی کارلو افزود: دفتر کمیساریای خوب حقوق بشر گزارش های موثقی از استعمال از بمب های خوشه ای توسط نیروهای روسیه در بخشها پرجمعیت اخذ کرده است. به گزارش قدس آنلاین، جلسات پی در پی شورای امنیت در حمایت از اوکراین و پرداختن به ابعاد مختلف جنگی که در عرصه می‌دانی در اکنون وقوع است، به سردمداری آمریکا و کشورهای اروپایی و گهگاه نیز به درخواست طرفین مهم نبرد برگزار میشود. سفیر روسیه در سازمان ملل همینطور خاطرنشان کرد: آمریکا اذن بررسی بین المللی آزمایشگاه های بیولوژی گزینه حمایت همین مرزو بوم در اوکراین را نمی دهد. همزمان، آمریکا و انگلیس نیز از هفته گذشته روسیه را جنایتکار کرده اند که در اوکراین از تسلیحات شیمیایی به کار گیری می‌کند و به تازگی هم از ارتکاب مسکو به جنایات جنگی سخن می گویند. دمه: ذرات فلزی جامدی میباشند که از تراز فلز مذاب انقطاع شده و در هوا منتشر می شوند. از آنجا که اکثری از ترکیبات معدنی حاوی نوعی فلز (قلیایی ، قلیایی خاکی ، واسطه و…) هستند ، آنها قوی به انتقال برق هستند. بههرحال کلیه این مواد و ترکیبات میتوانند برای تن انسان خطرساز باشند. نماینده روسیه گفت: جلوگیری آمریکا از تحلیل این آزمایشگاه ها به معنی پنهان کاری است. واسیلی نبنزیا، سفیر و نماینده دایم روسیه در سازمان ملل از اتحادیه اروپا خواست تهدید واقعی کارداران بیولوژیکی نشات گرفته از اوکراین را تحلیل کند. نبنزیا به اعضای شورای امنیت هشدار بخشید که عامل ها بیماریزای خطر آفرین میتوانند از مرزهای اوکراین بیرون شده و در سراسر اروپا پخش شوند و از اتحادیه اروپا خواست که همین احتمال را فروش مواد شیمیایی به رخ جزئی در حیث بگیرد. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه اهمیت فروش مواد شیمیایی ناصر خسرو وب وب سایت خویش باشید.