لیفت شقیقه چیست؟

مهم هیچ روشی (جراحی یا این که غیر جراحی) نمیتوان پروسه اثر گذاری کارداران متفاوت مثل ارتقاء سن را بر بر روی پوست متوقف کرد. غالبا اهمیت افزایش سن میزان چربی پایین پوست صورت کاهش پیدا میکند. به دنبال آن پوست وضعیت ارتجاعی خویش را از دست میدهد. افرادی که در اثر افزایش سن یا این که به هر ادله دیگری چربیهای زیر پوست خود را از دست داده و چشمان و ابروهای آن‌ها حالتی افتاده پیدا کرده است، میتوانند از لیفت شقیقه به جهت جوانسازی چهره خود استفاده کنند. 7. افرادی که اهمیت افزایش سن بافت حوزه‌ شقیقه و دم ابروها دچار افتادگی می شود. جراح اهمیت تولید برش های متفاوت در ناحیه شقیقه به این بخش دسترسی پیدا می نماید آن‌گاه حساس کمک ابزاری به اسم آندوسکوپ و دوربینی که به سر آن متصل میباشد می تواند باطن پوست شقیقه را بر بر روی مانیتور مشاهده نموده و در صورت نیاز تغییراتی را در بافت چربی و ماهیچه‌ها زیر پوست انجام دهد. حیاتی این حال به طور کلی ماندگاری جراحی لیفت شقیقه فراوان بالاست به طوری که در مدل جراحیهایی حیاتی ماندگاری لیفت شقیقه دکتر معالج خوب همیشگی قرار میگیرد. این طرز لیفت ماندگاری و ارتفاع قدمت بیشتری داراست به این استدلال بعضا از پزشکان از آن به عنوان یک شیوه مستمر برای لیفت شقیقه یاد میکنند. جراحی لیفت شقیقه در واقع به رخ سرپایی، و میتوان پایین بیهوشی یا این که بی حسی موضعی پروسه فعالیت را اجرا نمود. به جهت انجام همین کار بوسیله پزشک معالج آرش بیرقی طوسی از دو شیوه بدون جراحی و دارای جراحی بهمراه بی حسی یا این که بیهوشی استفاده می شود. جراحی لیفت شقیقه یک کار سرپایی میباشد که گاها می توان به جهت گرفتن عاقبت خوب تر همزمان اهمیت دیگر عمل های زیبایی مثل بلفاروپلاستی و یا این که لیفت ابرو و پیشانی بصورت ترکیبی انجام شود. به طور کلی ماندگاری همین عمل بالاست، البته نمیتوان ماندگاری دقیقی را اعلام کرد. در همین طریق در منطقه شقیقه برشهای کوچکی ایجاد شده و عضله سطحی زیر پوست به سمت بالا کشیده میشود. در این موقعیت دم ابروها هم کمی به سمت بالا کشیده می شوند و یک حالت تقارن در میان دیده و ابرو و رخ به وجود می آید. بافت زیرین پوست به سمت بالا کشیده شده و سفت میشود. دارای دقت به لیفت یک سوم انتهایی ابرو ، این جراحی می تواند اثر گذاری مثبتی در سبکتر شدن پلکها داشته باشد. پس از جراحی، احساس خفیف درد، کبودی، التهاب و تورم امری طبیعی می باشد که به جهت کمتر و بهبود تدریجی این عوارض، قرار دادن بالش بلند زیر سر در هنگام خواب، به کارگیری از کمپرس سرد پس از عمل، خم نشدن، مصرف مسکن و غربت از بلند نمودن اجسام سنگین می تواند مفید باشد. چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه کش لیفت شقیقه مشهد بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.