متن و حاشیه اکران فیلم ۲۸۸۸ درباره قهرمان ناشناخته دفاعمقدس شیراز – ایرنا

فارس نوشت: کارگردان قهرمان، میخواهد بگوید کردار و واکنش انسان در واقعیت اساسی فضای مجازی گره خورده است و اگر بخواهد زندگی خویش را بر مدار آن تهیه و تنظیم کند، در دامی میافتد که خلاصی ندارد؛ مگر این‌که نظیر دلیر قصهاش بالاخره یک جا تحت میز بزند و برای خودش زندگی کند.«رحیم سلطانی» (با بازی امیر جدیدی) به دلیل بدهی مالی به باجناق سابقش «بهرام» (با بازی محسن تنابنده) در زندان شیراز است. ازجمله آنکه 12 نفر از هنرجویان همین عصر آموزشی، اهمیت تنظیم استشهادیهای به بیان جزئیات تام مراحل ورکشاپ آموزشی پرداختند. این موضوع فورا مهم واکنش بعضا از هنرجویان آن عصر مواجه شده و ایشان کلیدی ابلاغ جزئیاتی از آن عصر در منزلت جواب به این ادعای کذب برآمدند. فرهادی قهرمانی خوی می نماید که یکشبه همین حالت و مقبولیت را به دست آورده میباشد و یکشبه هم، خیر فقط آن را از دسترفته میبیند، بلکه آبرویش هم در معرض خطر است. نقطه عطف فیلم دلاور را میتوان انتها روشن آن دانست؛ زیرا تا قبلش نمیدانیم آیا رحیم سزاوار همدردی است، یا این که نه؟ چرا شماره تماس زندان را بر روی اطلاع رسانی نوشت، نیکی شماره منزل خواهرش را؟ چهار. اینجانب از به عبارتی روزهای نخست، کل مستندات و مدارک و اوراق و شهود خویش را جهت رسیدگی صنفی و حرفهای به موضوع به منزل سینمای کشور‌ایران نثار کرده و در گزارشی مکتوب، روند ماوقع را به مدیرعامل خانه سینما اطلاع دادهام. این استشهادیه هم به خانه سینما و دادسرای تمدن و رسانه نثار شده است. اهمیت این وجود به عامل تداوم رفتارهای غیرحرفهای و فضاسازیهای رسانهای اخیر، شکواییهای در شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران ثبت و شکایتی نیز به شورای صیانت از خلق و خوی حرفهای منزل سینما نثار شده است. این‌که قلب خلبانان نیروی هوایی ارتش به جهت فیلمی می تپد که قبل از این سابقه نداشته، نشان دهنده همین هست که همین فیلم به لایه های جدی و صدق پرداخته است. مشفقیان افزود: ولی در آن زمان به جهت بنده جای سؤال بود که چرا شهرداری می بایست برای ایجاد این فیلم سرمایه گذاری کند؛ لذا از شهرداری و شورا برای اعلام حیث آخرین خویش در این راستا مجال خواستم و حدود بیست روز با طیفی از خلبانان نیروی ارتش که مخاطب پژوهش برای ساخت این فیلم بودند دیدار داشتم و با آن ها در رابطه حیاتی لایههای مختلف و نقش همین فیلم در جامعه مذاکره اصغر فرهادی پهلوان گلدن گلوب کردم.