مسئولیت ها و مهارت های برتر کپی رایترها

کپی رایترها چه می کنند؟ سوابق تحصیلی آنها چیست؟ کارفرمایان از آنها انتظار دارند چه مهارت هایی داشته باشند؟

برای پی بردن به این موضوع، Semrush 400 پست شغلی کپی رایتر در Indeed.com را تجزیه و تحلیل کرد و همچنین به یافته های آن نگاه کرد. وضعیت بازاریابی محتوا: گزارش جهانی 2023که بر اساس داده های 85000 پست شغلی و نظرسنجی از 1700 بازاریاب بود.

محققان دریافتند که کپی‌رایترها علاوه بر ایجاد کپی، اغلب مسئولیت‌هایی نیز دارند، مانند توسعه صدای برند، همکاری با تیم‌های دیگر، تحقیق درباره ایده‌های جدید و درک برنامه‌های بازاریابی.

مسئولیت های اصلی کپی رایترها

مهارت‌ها و تجربیاتی که شرکت‌ها از کپی‌رایترها می‌خواهند، مهارت‌های ارتباط نوشتاری و کلامی عالی، خلاقیت و حداقل چهار سال تجربه مرتبط است.

10 مهارت برتر کپی رایتینگ

رایج ترین مدارک ذکر شده در آگهی های شغلی برای کپی رایترها عبارتند از بازاریابی، نویسندگی، روزنامه نگاری، انگلیسی و ارتباطات.

مدارک برتر برای موقعیت های کپی رایتینگ

درباره تحقیق: این تحقیق بر اساس تجزیه و تحلیل 400 پست شغلی کپی‌رایتر در Indeed.com و همچنین یافته‌های Semrush است. وضعیت بازاریابی محتوا: گزارش جهانی 2023که بر اساس داده های 85000 پست شغلی و نظرسنجی از 1700 بازاریاب بود.