معرفی آموزش برنامه نویسی پایتون درسمن – ایرنا

لهجه های متمایز وجود دارند که در این زمینه گزینه به کار گیری قرار می گیرند، اما بی تردید، پایتون یکی از از اهمیت ترین و کاربردی ترین آن ها است. پس خوب تر میباشد تا دیر نشده متناسب دارای عشق و سطحتان یکی از منابع را انتخاب کنید و آهسته و پیوسته قلههای زبان برنامهنویسی پایتون را فتح کنید! درصورتیکه در فی مابین وبسایت ها و منابع یادگیری برنامه نویسی زبان پایتون به دنبال سایت ایرانی هستید، در اینجا دو وبسایت ایرانی عالی و معتبر را به شما معرفی میکنیم. ما در همین مقاله اهمیت معرفی بهترین منابع یادگیری برنامه نویسی گویش پایتون عملکرد داشتیم بهترین روشهای یادگیری همین لهجه را به شما معرفی کنیم. احتمالا در نگاه نخستین فکر نمایید مکتوب برنامه نویسی پیشرفته پایتون صرفا به جهت حرفهایهاست اما می بایست بدانید این کتاب هم به عمل مبتدیها میآید و نیز حرفهایها میتوانند از آن به کارگیری کنید. هر چند یکسری از دورههای مقدماتی تدریس پایتون مجانی هستند و فقط اساسی ثبتنام در این تارنما میتوانید از این دورهها به کارگیری کنید. در وب سایت Coursera میتوانید به دورههای آموزشی ویدیویی متفاوتی در زمینههای متنوع برنامهنویسی از جمله زبان پایتون دسترسی پیدا کنید. دورههای آموزشی این وب سایت هم بهصورت ویدیویی هست و نیز محتوای متنی مربوط به هر دوره را هم ارائه میکند. شما اهمیت شرکت در دورههای آموزشی این سایت میتوانید تمرینهای مختلفی را حل نمایید و کد بنویسید. درصورتیکه به دنبال یک مرجع پارسی معتبر برای یادگیری زبان پایتون هستید، کتاب حل مسائل پایتون تعیین خوبی است. در صورتی که اصلی اصول اولیهی برنامهنویسی شناخت دارید و می خواهید بهصورت تئوری مهم گویش پایتون آشنا شوید میتوانید از مقالات موجود در Google’s Python Class به کارگیری کنید. ناگفته نماند که سنجش ویژهای نیز برای دانشآموزان دبیرستانی طراحی شده می باشد تا گام به گام گویش برنامهنویسی موردنظرشان را یاد بگیرند. این تارنما هم توسط پایتون طراحی و توسعه آموزش برنامه نویسی با پایتون داده شده است.