معرفی سیستم تصفیه فاضلاب خانگی – پارس اتیلن کیش

لجن های شیمیایی تولید شده در انتهای تصفیه ممکن میباشد سمی باشند و از دربین بردن آن ها هزینه بالایی در پی دارد. آشغالگیری، دانهگیری، ترسیب شیمیایی، فیلتراسیون و تهنشینی نمونههایی از روشهای فیزیکی تصفیه فاضلاب هستند. جریان فاضلاب در فرایند لجن فعال اهمیت اختلاط تام بصورت مداوم و پیوسته می­باشد. به علاوه در مخزن هوادهی دیوارهایی تعبیه می­ گردد که به یاری آن ها مخزن هوادهی بصورت یک کانال حیاتی عرض قلیل و ارتفاع دوچندان درمی­ آید. روند لجن فعال اساسی اختلاط تمام (CMAS) یکی از از انواع پروسه لجن فعال میباشد که جریان فاضلاب در آن بصورت ناپیوسته می­ باشد. این شیوه تصفیه یکی از از گونه های فرآیندهای اصلاح شده پروسه لجن فعال است که در آن جهت کاهش مقدار لجن ایجاد شده، اصلاحاتی صورت گرفته است. تواتر انتقال آشغالهای عده آوری شده از بر روی آشغالگیرها بستگی به مقدار و اندازه آشغالها و نیز ظرفیت اثرگذار ظرفی که آشغالها در آن عده آروی میشود، دارد. پس از مدتی که فاضلاب گندید و کهنه شد رنگ آن تیره و سیاه می شود. از میان کل گونه های فرآیندهای لجن فعال گزینه به کارگیری در دستگاه تصفیه فاضلاب ، پروسه لجن فعال متعارفی حیاتی جریان قالبی بیشترین کاربرد را در تصفیه اشکال فاضلاب­ ها و به خصوص فاضلاب­ های شهری دارد. به طور معمول در تصفیه فاضلابهای صنعتی از گونه های صفحات سوراخدار و توریهای فلزی و در تصفیه فاضلاب شهری از جور آشغالگیر میلهای به کارگیری میشود. امکان تبدیل به بسیاری از اشکال فرآیندهای لجن فعال را داراست. در همین فرآیند همانند فرایند اختلاط کامل (CMAS) ، قبل از مخزن هوادهی از یک واحد ته­ نشینی اول به کارگیری می­ شود. طراحی آن در شرایط هوادهی جریان قالبی پیچیده ­تر و مشکل­ خیس از فرآیند اختلاط تام است. از فواید وجود همزن و اختلاط همگن در این مراحل می توان به همین نکته اشاره کرد که درصورت ورود دبی بالای فاضلاب ناگهانی به سیستم، از هرگونه بروز شوک آلی به سیستم جلوگیری شده و نوسانات جریانی، خنثی خواهد شد. سپس از تصفیه اول مجددا اکسیژن به فاضلاب تزریق می شود و تصفیه ثانویه صورت می گیرد. استفاده از فرآيندهاي فيزيکي-شيميايي يکي از روشهاي کلیدی در تصفيه فاضلاب صنايع سلولزي میباشد که در اکثر زمان ها کشورها اصلی توجه به راحتي اين فرآيندهاي بيولوژيکي آیتم به کار گیری قرار ميگيرد. قابلیت و امکان بهره برداری بی آلایش و اندک هزینه از دستگاه تصفیه فاضلاب. بعضا از آلایندههای آلی نسبت به مجزاسازی مقاوم میباشند و وجود آنها به جهت زندگی آبزیان سمی و خطرناک است. ورود این ترکیبات به منابع آب و محیط زیست سبب ساخت بو و مزه ناخوشایند و پیدایش خطرات ناشی از سمی شدن آب و در مورد بعضا ترکیبات, تصفیه فاضلاب ایلام ایجاد خاصیت سرطان زایی احتمالی می شوند. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم تصفیه فاضلاب جدید بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.