مقاوم سازی با الیاف FRP

مواد مرکب FRP در نخست بهعنوان مواد مقاوم کننده خمشی به جهت پلهای بتنآرمه و همینطور بهعنوان محصور کننده در ستونهای بتن آرمه گزینه استعمال قرار میگرفتند؛ ولی به دنبال تلاشهای تحقیقاتی اولیه، از اواسط دهه 1980 توسعه و گسترش بسیار زیادی در راستا به کارگیری از مواد FRP در مقاومسازی سازههای متعدد مشاهده میشود؛ بطوریکه دامنه کاربردهای آن به سازههایی اهمیت مصالح بنایی، چوبی و حتی فلزی هم توسعه و گسترش یافته است. خاصیت مكانیكی بالا، چگال پایین، مقاومت در برابر اصطكاك ودمای بالا، دوام و قدمت طولانی در برابر مواد شیمیایی و رخنه ناپذیری در برابر اشعه X از بارزترین خصوصیات الیاف FRP كربن بشمار می­رود. سیستم های الیاف تسلیح کننده پلیمری FRP به تیتر المان های تسلیح کلیدی مقاومت بالا و وزن ناچیز شناخته می شوند که از ادغام الیاف کربن و الیاف شیشه با مواد پلیمری ساخته مقاوم سازی ستون با frp می شوند. دارای ترین مزیت سیستم های FRP در مقایسه اهمیت شیوه های سابق این میباشد که مقاومت خمشی، محوری یا برشی اصلی کامپوزیت هایی تولید می گردد که کارگزاری آن ها آسان بوده و وزن و بعد ها سازه را هم به میزان قابل توجهی ارتقا نمی دهند. اصلی ترین مزیت سیستم های FRP در مقایسه اساسی طریق های قدیمی مقاوم سازی همین می باشد که مقاومت های خمشی، محوری یا این که برشی را می اقتدار به میزان قابل توجهی ارتقاء اعطا کرد سوای این که فرایند نصب سختی به عمل برده شود و یا این که چگالی و وزن بنا به مقدار قابل توجهی ارتقا یابد. اکثر اوقات در پروژه هایی که از بتن آرمه برای ساخت آن به کار گیری شده است، برای مقاوم سازی از frp استعمال می کنند. از ویژگیهای همین الیاف سختی بالا، وزن پایین، مقاومت کششی بالا، دامنه دمایی تحت و مقاومت شیمیایی بالا را میتوان نام برد. اهمیت الهام از نخ ابریشم ایده تولید الیاف مصنوعی یا به عبارتی الیاف صنعتی به وجود آمد.از پاراگراف این الیاف مصنوعی یا به عبارتی دیگر الیاف صنعتی می قدرت الیاف کربن، الیاف شیشه، الیاف آرامید، الیاف بازالت را نام برد. مقاوم سازی با FRP به صورتی هست که سیستم های پلیمر مسلح شده اساسی الیاف (Fibre-reinforced plastic or polymer) حیاتی اسم اختصاری FRP در عالم معرفی شدند که به برهان داشتن دو جزء الیاف و ماده چسباننده به تیتر نوعی ماده مرکب یا کامپوزیت به شمار می روند. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط اهمیت فیلم مقاوم سازی ستون حیاتی frp وب وب سایت خویش باشید.