مقاوم سازی ساختمان

هدف از بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمان ها بهبود عملکرد اجزاء بنا است. چرا باید مقاوم سازی کنیم؟ امروزه حساس دقت به نیاز گسترده و روز افزون جامعه به مسکن، ضرورت استعمال از شیوه ها و مصالح نو جهت افزایش سرعت ساخت، سبک سازی، افزایش قدمت موثر و نیز مقاوم سازی ساختمان ها بتنی و فولادی در برابر زمین لرزه بیش از پیش مطرح شده است، چرا که تخریب های ناشی از زلزله های شدید، تهدیدی برای جان انسان ها به شمار می رود. اهمیت این دسته بهسازی، نیروهای خارجی فعال به اعضای سازه اعمال می گردند که با استفاده از کابلها در برابر آنان مقاومت میشود. همچنین مقاوم سازی ساختمان هایی که اعضای سازه ای آن شبیه تیرها، ستون ها و سقف ها مبتلا خوردگی و پوسیدگی شده باشند؛ یا این که ساختمان هایی که در اثر ضعف سازه ای، ترکهایی در سازه های بتنی و یا ترکها و اعوجاج و لهیدگی در المانها و جوش بنا های فولادی مشاهده می‌شود را میتوان کلیدی روشهای مقاوم سازی ارائه شده به وسیله کمپانی مقاوم سازی افزیر تقویت کرد. به عامل قلیل بودن وزن مازاد این سیستم، همین روش مقاوم سازی اثرگذار و اقتصادی است و اهمیت پیروزی برای اصلاح تغییر صورت اضافی و رخنه خوردگی در تیرها، دالها، سازههای پارکینگ و اعضای تکیهگاهی آیتم به کارگیری قرار گرفته است. علاوه بر کاربرد پرسرعت این سیستم، طریق قلیل هزینه بوده و ظواهر آن هم قشنگ بود. بررسی ها نشان می دهند که بسته به آیتم و مهم در حیث گرفتن هزینه طراحی و تولید و کارگزاشتن میراگرها، حدود ۱۵ تا ۲۵ % از هزینه تولید بنا کمتر می یابد. مقاوم سازی اصلی FRP در قسمتهای متنوعی از سازه انجام می‌گردد که از گزاره میتوان به مقاوم سازی ستونها، تیرها، دال و دیوار اساسی این نحوه اشاره کرد. آسان ترین طرز تولید پیش تنیدگی قرار دادن دو شاخه میلگرد در دو سمت دیوار و کشیدن آن ها می باشد. این فرمان می تواند دارای راهکار های متفاوتی بدست آید. بدین ترتیب پانل های پیش ساخته نما که پیش از این به تیتر اعضاوجوارح غیر سازه ای محسوب می شدند، در صورت اجرای درست اتصالات می توانند به تیتر یک عضو تقویت کننده سازه در برابر بار جانبی تلقی گردند. نحوه همگانی به جهت اجرای این تکنیک و ساخت محصور شدگی، اتصال ورق های فلزی پیرامونی با بولت به مقاوم سازی و استحکامات چیست دفاعی نهم تیر می باشد. این مقاطع دچار ترک خوردگی شدید بتن شده و آسیب به چکیده از فولادهای داخلی هم وارد شد.