همه چیز در مورد اسید فرمیک

بیوسنتز همین ماده به نام مورچه هایی که غلظت بالایی از ادغام در سم خویش دارا‌هستند ، نامگذاری شده است. همین در غلظت های بالا مضر میباشد البته در غلظت های قلیل بسیار موءثر است. کرم ابریشم در شکل تهدید شکارچیان، آن را نیز اسپری می کند. اسید فرمیک متاع جانبی عمده در پروسه ساخت دی متیل ترفتالات نیز می باشد. نصیب اکثر اسید فرمیک به تیتر متاع فرعی در تولید سایر ترکیبات شیمایی، بویژه اسید استیک ایجاد میشود. علاوه بر این، اسید فرمیک یک کالا جانبی ساخت اسید استیک دارای اکسیداسیون فاز مایع از هیدروکربن ها استیک است. بنابراین رعایت ایمنی کار مهم این ماده بسیار حائز اهمیت است. همینطور ادغام عمده، ماده گزشزا در برگ گزنهاست. همین ماده همینطور منبعی به جهت یک گروه فرمیل در واکنشی دارای شهرت به “فرمیلاسیون” است. این ادغام همچنین به میزان اندک در صنعت نساجی و اسید فرمیک و مورچه دباغی استعمال میشود. در صنعت ساخت ترکیبات شیمیایی، فرمیک اسید به مدت طولانی به عنوان ترکیبی که بهره وری کمتری را داراست، تلقی میشد. در صنعت طیور ، بعضی اوقات به جهت از در میان بردن باکتری های سالمونلا به آن طولانی تر می شود و بدین ترتیب به طور گسترده ای به جهت مراقبت خوراک زمستانی گاو به کارگیری می شود. اسید فرمیک در مرغداریها برای از در بین بردن باکتری سالمونلا به غذای مرغها طولانی تر میشود. تنفس بخار آن موجب تحریک و سوزش دستگاه نفسی میشود. اسید فرمیک یک اسید کربوکسیلیک بی آلایش نمی باشد و از نظر مقاومت اسید، عدم تشکیل انیدرید و واکنش پذیری آن به عنوان ماده کمتر دهنده، خاصیت گروه -CHO است که بعضا از ویژگی های آلدهید را نشان می دهد. فرمیک اسید یا متانوئیک اسید ، سادهترین عضو گروه کربوکسیلیک اسیدها میباشد. HCl اسید فرمیک بیشترین خواص شیمیایی بقیه اسیدهای کربوکسیلیک را دارد. اسید فرمیک در حضور اسید سولفوریک و هیدروفلوئوریک اسید ، در واکنش کخ شرکت کرده و اسیدهای کربوکسیلیک بزرگتر ایجاد میکند.