وکیل + وکیل دادگستری + وکیل پایه یک – گروه وکلای آریا دادیار

فردی که بهعنوان وکیل یا نماینده رسمی گزینش میگردد بر مبنا عقد قراردادی که به وکالتنامه دارای اسمو رسم میباشد اهمیت موکل خود منعقد می کند که اساسی توجه به وکالتنامه از حیث قانونی چند اختیاراتی درباره موکلش به او واگذار میشود. حالا می بایست خانم اختیار رحمت هر کدام از این مورد ها را که می خواهد، به نماینده قانونی خود بدهد و در وکالتنامه قید کند. زوج یا زوجه ای که به جهت تهیه و تنظیم وکالتنامه به سفارت یا این که کنسولگری مراجعه می نماید برای تایپ کردن متن وکالتنامه می تواند از متن موجود در (سامانه میخک) استعمال کند. لیست سیاهه و فاکتورهای خرید جهیزیه از مدارکی هستند که برای ثابت مالکیت جهیزیه می تواند به دادگاه ارائه شود. بنابراین جهیزیه از اموال زوجه هست که در توافقنامه طلاق توافقی باید تعیین و تکلیف شود و مدرک عدم قابلیت و امکان سازش صادر شود. همینطور اختیارات نماینده قانونی طلاق توافقی را در خصوص حقوق غیرمالی خویش مانند تکلیف حضانت فرزندان صغیرشان، مقدار نفقه و روزهای ملاقات فرزندان هم باید در وکالتنامه قید کنند. وکلای دادگستری مطابق قانون وکالت تکلیف دارند کلیه ساله در سه دعوای مدنی به عنوان کمک معاضدت به همین گونه از اشخاص قبول وکالت کنند. ماده ۱۲۰۴ بخش‌های مهم نفقه را مسکن، البسه، خوراک و اثاث منزل به قدر رفع نیاز دارای در نظر گرفتن جايگاه استطاعت منفق (نفقه دهنده) اسم برده است. ماده ۴ ضابطه حمایت خانواده ۱۸ آیتم از مواقعی را که در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد را اسم برده که بند ۹ این ضابطه به طلاق اشاره کرده است. مسئولیت انتظامی به عبارتی تخلفات و تقصیرات شغلی وکیل می باشد مانند دفاع نامناسب و غیبت در دادگاه و عدم ثبت اعتراض به رای دادگاه در مهلت قانونی. حساس به کار گیری از مشاوره حقوقی تلفنی اهمیت اعتنا به موضوع تخصصی که برایتان مطرح است، می توانید از مشاوره تخصصی در هر حوزه مثل دعاوی خانوادگی یا این که دعاوی ملکی برخوردار شوید. ازآنجایی که مسئله دعوا ما جدایی توافقی می باشد؛ در صورتی که زوجه درازای رحمت مالی مانند مهریه، حق حضانت را کلیدی موافقت زوج کسب نماید، این توافق تابع ماده ۱۰ قانون دولتی لازم الاتباع و غیرقابل بازگشت وکیلان بر مبنا نوع است.