پیستون موتور چیست ؟

و در غایت پیستون سبب بیرون راندن گازهای ناشی از احتراق از گوشه و کنار سیلندر میگردد. حلقه های فشاری توسط نیروهای حاصله از انبساط خود و همچنین توسط فشار احتراق که در روزگار محترق شدن سوخت در پشت آن ها به وجود می آید منبسط شده و به دیواره داخلی سیلندر می چسبند. نیمه بالایی همین یاتاقان اهمیت ساقه شاتون به رخ یکپارچه فورج میشود؛ و نیمه پایینی آن که کپه یاتاقان خوانده میگردد بهوسیله دو عدد پیچ یا مهره به نیمه بالایی متصل میگردد. با توجه به همین که 4 شیار در پیستون ایجاد شده ، همین پیستون هم وابسته به یک سیلندر 4 پیستون سازی تبریز استخدام سوپاپ می باشد. مانند: ریختهگری ناصحیح پیستون، خنک نمودن کمتر از مقدار لازم به وسیله روغن موجود در فضای کارتر و سیستم خنک کننده و همچنین تنظیم کمبود فشار وارده به پیستون که می تواند از تنظیم نبودن مقدار تزریق و یا این که زمانبندی احتراق نشات بگیرد باعث به رخنه خوردگی پیستون میشود. یک عدد از اشکال رینگ های شیاردار، سوراخ دار یا چاک دار میباشند و غالبا در پایین ترین شیار در بالای انگشتی پیستون یا این که در یک شیار نزدیک به انتهای بدنه پیستون قرار می گیرند. همین دوربینها اشکال گوناگونی دارا‌هستند که هرمورد از آن ها کاربرد مختص خود را دارند و شما میبایست اهمیت دقت به نیاز خود، مناسبترین مورد را گزینش کنید. تفنگ PCP در مقایسه اهمیت بقیه اشکال تفنگهای بادی از سرعت و دقت بیشتری برخوردار است. انحنای رینگ اصلی پیشانی گرد فراوان کم میباشد و معمولا به چشم چشم نمی شود. توان مضاعف زیادی تولید خواهد شد و این قدرت تقریبا 4 برابر توان تولیدی به وسیله پیستون لاغر با شاتون کوتاه می باشد . لقی تقریبی دربین سیلندر و پیستون می بایست در میان 0/03 تا 0/1 میلی متر اصلی دقت به دسته و کالا پیستون باشد. به همین مراد قطر آن را حدود ۰٫۵ تا ۰٫۷ میلی متر ریز خیس از قطر دامنه ی پیستون طراحی می کنند. شیار رینگ: در قسمت بالای دامنه طراحی می شوند و محل قرار گرفتن رینگها را آماده میکنند. حساس توجه به همین که 4 شیار در پیستون ساخت شده ، این پیستون وابسته به یک سیلندر 4 سوپاپ می باشد. همانطور که می دانید ، پیستون ماشین باطن سوراخ های ایجاد شده در درون بلوک سیلندر ( بوش سیلندر ) ، بالا و ذیل می رود و این حرکت طولی پیستون داخل سیلندر ، بوسیله شاتون به حرکت چرخشی تبدیل شده و به میل لنگ داده می شود. سر ریز شاتون تشکیل یک یاتاقان را می‌دهد که گژنپین یا انگشتی از داخل آن میگذرد در درون این یاتاقان معمولا یک (بوش به آستریهای قابل تعویض گفته می گردد که در سطح ها داخلی در معرض سایش نصب میشوند) از جنس مس یا برنج قرار می‌دهند که در تماس حیاتی گژنپین میباشد. در صورت تحت یک سیستم چهار سیلندر نشان داده شده که در هر سیلندر آن چهار سوپاپ استفاده شده است. در همین شیوه برای کنترل انبساط حرارتی پیستون از طریق تقویت کردن یا این که دو فلزی کردن گوشه ای از پیستون که در معرض حرارت بیشتری قرار دارد، به کار گیری میگردد. طبق معمول سر کوچک شاتون به شکل یکپارچه است و سر تبارک آن به صورت دو تکه ساخته می‌گردد که اهمیت امداد پیچ و مهره به هم متصل میشوند، اما در بعضی از موتورها هر دو سر شاتون یکپارچه هست و در این نوع موتورها برای کارگزاری و جداسازی شاتون میل لنگ را به رخ قطعات منقطع طراحی کردهاند که بهم متصل میشوند. در سرانجام پوشش کاری پیشانی حلقه پیستون اهمیت کروم یا کروم سخت، سایش جدار سیلندر به میزان متعددی کمتر می یابد. قسمتهای مهم پیستون عبارتند از سر یا این که تاج ، شیارهای حلقه ، سطح ها پیستون ، بدنه یا دامن و سوراخ انگشتی. واژه و کلمه حلقه برگرفته از یک کلمه و واژه انگلیسی پیستون که به به عبارتی شکل اهمیت در گویش فارسی متداول شده و معنای آن رینگ است. بعد دوست خود را میبینید و قصد دارید دارای هیجان به او بگویید که خودرویی از کنار شما و اهمیت سرعت بالایی عبور کرده. همین حلقه تنها به میزان ای روغن را روی جداره سیلندر باقی می گذارد که لایه فیلم روغن برای روغن کاری پیستون و رینگ تشکیل شود.قطر رینگ پیستون اندکی از قطر سیلندر بخش اعظم است و به علت داشتن خاصیت فنری قابل تطابق اهمیت استوانه سیلندر هستند. در صورت زیر سرسیلندر خودرویی را مشاهده می کنید که در هر سیلندر آن 4 سوپاپ به کار گیری شده است. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات زیاد عمده در مورد کارخانه پیستون تبریز لطفا به مشاهده از وب تارنما ما.