چگونه همه‌گیری استراتژی‌های بازاریابان را تغییر داد؟

بر اساس تحقیقات اخیر Salesforce، بسیاری از بازاریابان ارشد می‌گویند که همه‌گیری COVID-19 باعث تغییر استراتژی‌های پایدار شد، مانند ترغیب آنها به هدف قرار دادن بخش‌های مشتریان جدید و تمرکز بر تجربیات دیجیتال.

را وضعیت بازاریابی این گزارش بر اساس داده‌های یک نظرسنجی انجام شده بین 30 ژوئن و 8 آگوست 2022، بین 6000 رهبر بازاریابی (مدیران، مدیران، معاونان و مدیران ارشد مدیریت مالی) در 35 کشور است.

حدود 38٪ از رهبران بازاریابی می گویند که از زمان شروع همه گیری، بخش های مشتریان جدید را هدف قرار داده اند (68٪ از کسانی که این کار را انجام داده اند می گویند تغییر دائمی است)، 38٪ روی فناوری های همکاری سرمایه گذاری کرده اند (70٪ می گویند تغییر دائمی است)، 37 ٪ روی تجربه های دیجیتال اول سرمایه گذاری کرده اند (69٪ می گویند تغییر دائمی است) و 37٪ در رویدادهای مجازی و ترکیبی سرمایه گذاری کرده اند (63٪ می گویند این تغییر دائمی است).

حدود 37 درصد از رهبران بازاریابی می گویند که این بیماری همه گیر مدل کسب و کار شرکت آنها را تغییر داده است و 61 درصد از آن گروه می گویند این تغییر دائمی است.

تغییرات استراتژی توسط بازاریابان از زمان همه‌گیری ایجاد شده است

رهبران بازاریابی می‌گویند که برای انطباق با سیاست‌ها و مقررات حفظ حریم خصوصی داده‌ها که در چند سال گذشته معرفی شده‌اند، آنها مجموعه‌ای از اقدامات را انجام داده‌اند، مانند ارائه مشوق‌های اشتراک‌گذاری اطلاعات برای مشتریان و توسعه استراتژی‌های داده شخص اول.

اقدامات انجام شده توسط بازاریابان برای آماده شدن برای تغییرات حریم خصوصی داده ها

بازاریابان ارشد می گویند که سازمان های آنها طیف گسترده ای از معیارهای مختلف را دنبال می کنند، از جمله معیارهای مربوط به درآمد (88٪ پیگیری)، رضایت مشتری (87٪) و عملکرد آنلاین (87٪).

معیارهای ردیابی شده توسط سازمان های بازاریابی و نرخ رشد آنها

درباره تحقیق: این گزارش بر اساس داده‌های یک نظرسنجی بین 30 ژوئن و 8 آگوست 2022، بین 6000 رهبر بازاریابی (مدیران، مدیران، معاونان و مدیران ارشد مدیریت مالی) در 35 کشور است.