ژنیکوماستی بزرگی سینه مردان

ژنیکوماستی درواقع از عدم تعادل دربین هورمونهای استروژن و تستوسترون به وجود میآید. تبارک شدن سایز سینه از مشکلات رایج در بین مردان است. لیپوساکشن: در همین کار جراحی، چربی سینه برداشته می شود، نه خویش بافت عمل ژنیکوماستی بدون جراحی غده پستان. بافت چربی سینه مثل تمامی بافت های چربی در بدن انسان در شکل عدم رعایت رژیم غذایی مطلوب و اثرگذار و به علت تغذیه بیش از حد و پرکالری می تواند جایگاه انباشته شدن چربی باشد. احتمالا در مورد لیپوساکشن شنیده باشید که چربی مازاد را از شکم خارج می کند. دیگر ناراحتی های بالینی که می تواند نشانه ها مشابه ساخت کنند عبارتند از:بافت پستان چرب: بعضا از مردان و پسران چربی سینه دارا هستند که شبیه ژنیکوماستی می شود. بعضا از آقایان ممکن است به سادگی از ایجاد رابطه ها اجتماعی و عاطفی پرهیز نمایند. در بعضی موردها که شدت پیشروی ژنیکوماستی در فرد فراوان است، احتمالا نیاز به تولید برشهای بيشتري باشد. آبسه پستان (ماستیت): همین عفونت در بافت پستان بروز می کند. به پهناور شدن بافت غده پستان در سینه مردان ژنیکوماستی گفته می شود. ماستکتومی: در این دسته عمل جراحی، بافت غده پستان برداشته می شود. شما می بایست ادراک کاملی نسبت به جزئیات فعالیت جراحی، نتایج گزینه انتظار و گزینههای احتمالی در صورتی که نتایج گزینه انتظار حاصل نشد داشته باشید. او‌لین درمانی که به جهت این نقص‌ پیشنهاد می شود، استفاده از دارو درمانی است. حتماً برای شما جالب خواهد بود اگر بگوییم عموم مردم خیال مینمایند مسأله سرطان سینه صرفا به خانمها اختصاص داراست در صورتی که این ذهنیت کاملاً اشتباه بوده و تحقیقات انجام شده در آمریکا داعیه می‌نماید سرطان سینه در مردان نیز رخ میدهد منتهی آمار ابتلا به همین بیماری در زنان بخش اعظم است. همچنین در شکل وجود اضافه وزن بافت چربی هم ارتقاء یافته که خود باعث تبارک شدن سینه مردان میشود. برای ایمنی و همینطور نتیجه های زیبا و سالم، هرگاه که متوجه تغییری در سینههای خویش شدید سوای درنگ مهم جراح خود تماس بگیرید. درجه ۱: در این شرایط در نوک پستان، بافت به رخ نقطه ای تجمع می نماید. گرید 3. در این موقعیت منطقه پهناور شده از حوزه‌ اطراف نوک سینه بالاتر میرود. حیاتی همین وجود، هر دو این هورمون ها به طور معمول در هر دو متاع وجود دارند، به همین معنی که در تن مردان نیز میزان یه خرده هورمون استروژن یافت می شود و زنان هم از مقدار یه خرده تستوسترون برخوردارند.