یونیت هیدرولیک چیست و چگونه کار می کند؟

فیلتر هیدرولیک وسیلهای هست که حاذق به قطع سازی ذرات میکرونی غیرقابل حل در سیال میباشد. در هیدرولیک مدار باز، روغن پس از خروج از پمپ به سمت مخزن جریان می یابد و در آنجا ذخیره و خنک سازی شده و در ضمن فعالیت فیلتراسیون نیز بر روی آن انجام می گیرد تا ذرات فلز و پلیسه ها و سایر آلودگی ها از آن گرفته شود و بعد در مدار قرار می گیرد. در کارخانجات فولاد سازی و نورد، اکثری از اعمال حرکتی مثل چرخش و جابجایی بستر خنک کن، تغییر زاویه مکانیزمها، تنظیم غلتک ها و… قطع شوندگی هوا از روغن، عدم ساخت کف، پایداری مناسب در برابر اکسیداسیون، آب و حرارت می باشد این خواص معین می کند این روغن حیاتی کیفیتی مناسب می باشد. فیلترها ظریفتر از صافیها کار کرده و در نقاط مختلف مدار، قابل نصب میباشد. به طور کلی زمانی از پنوماتیک به کارگیری می شود که نیرو و دقت بالا گزینه نیاز نباشد. شیر فشارشکن به منظور شیر برگشتی گزینه استفاده در مدار پایین است و وقتی که فشار از حد تعیین شدهای بیشتر شود، مسیر عبور سیال به مخزن را برقرار میسازد که همین کار میتواند زمانی که سیلندر به انتهای کورس خود رسیده باشد و کماکان شیر 3-4 تحریک باشد واقعه بیفتد. همانگونه که از نام این شیرها معلوم است، همین شیرها هنگامی آیتم به کار گیری قرار میگیرند که فرآیند ترتیبی باشد. این گفته صدق ندارد چون وظیفه پمپ تولید و به جریان انداختن مایع مورد نیاز ما است. در شرایط تحریک نرمال، سیال به مخزن برمی گردد، چون همانطور که در شیر 3-4 تماشا میشود، در بین ورودی، پمپ و مخزن ارتباطی برقرار میباشد. به جهت مشاهده توضیحات تمام بسته کلیک کنید. بهتر است در ابتدا کار، نقشه همه اجزای تشکیل دهنده پاورپک هیدرولیک را تهیه و تنظیم کنید یا آنان را در کنار نیز قرار بدهید تا یک نمای کلی از بعدها تانک تنظیم شیر فشار شکن هیدرولیک را بدست آورید. همین دسته دو شير تقريبا ظاهری مشابه به هم دارا‌هستند اهمیت همین تفاوت که شیر در اختیار گرفتن فشار از روش خط خود تحریک می شود در حالی که شیر بی توشه کننده می تواند از میسر دیگری تحریک شود. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها بسیار بیشتر در آیتم فشار شکن جک هیدرولیک لطفا به تماشا از وب سایت ما.