1. بازی مافیا چگونه انجام میشود؟

به عنوان مثال مهم استعلام مجموعه متوجه می‌شوند ۲ مافیا یک شهردار و یک کاراگاه حذف شده اند. به این فعالیت شهردار در بازی مافیا، وتو نمودن میگن. خود کلمهی lynch معنا اعدام نمودن و زجرکش کردن رو میده. شهردار همین قدرت رو داره که تصمیم بازیکنها به جهت اعدام یک نفر رو لغو کنه. هنگامی یه بازیکن داره حرف میزنه، بازیکنای دیگه برای این‌که توی حرفش نپرن، موافقت یا این که مخالفت خودشون رو دارای لایک و دیسلایک نشون میدن. تله نیز یکی از از تریکهایی میباشد که بازیکنا میتونن به هم دیگه بزنن. همین وضعیت جوریه که از هر دیدگاه هر طرف که نگاه کنی انگار اون فرد درست میگه و نمیشه حرفش رو به راحتی رد کرد. به همین ترتیب که گاد (یا هر کسی که بیرون از اشخاص بازیکن باشه) نقشها رو به میل و تعیین خودش معین میکنه. پزشک معالج می بایست فردی رو تعیین کنه که حدس میزنه آیتم سو قصد مافیا قرار گرفته باشه. در همین بازی گروهی جالب، اکثریت ناآگاه (شهروندان) در برابر اقلیتی آگاه (مافیاها) قرار میگیرند؛ هر مجموعه می بایست کارایی نماید بازی را بهنفع خویش تمام نماید و بهاصطلاح شهر را جنس خود کند. پلیس هم در صورتی که شما تخلفی داشته باشید جریمه خواهد کرد که البته هر چه حجمی شما سنگین تر شود مجازات نیز سنگین تر خواهد شد. فرایند بازی به دو قسمت شب و روز تقسیم خواهد شد، البته این دو قسمت چه تفاوت هایی حیاتی یکدیگر خواهند داشت؟ چه مهارتهایی در همین بازی تقویت میشود؟ ولی در بازی شبمافیا، همهی افرادِ بازی نقش دارند؛ نیکی صرفا در فاز شب، بلکه در فاز روز هم از این ویژگیها میتوانند به کار گیری کنند. در این بازی شخصیت های متعددی مثل هنری و یا این که مواد فروش ها می بینیم که انجیل را به خوبی حفظ میباشند و حتی شماره آیه های آن را بلد میباشند و به جهت نمونه زدن خیلی از آیه ها انجیل استفاده می کنند. ناتاشا یا سایلنسر می تواند هر شب یک نفر را برای روز سپس سایلنت کند. در ابتدای هر روز، راوی، برآیندی از اتفاقات شب را به اطلاع افراد درون بازی می رساند. حدس درست نقش: اگر ناتو نقش دقیق را درست حدس بزند آن نقش در هر رخ از بازی خارج می شود. حال که هر کس نقش خود را می داند بازی آغاز می شود. بازیکن مربوطه باید به گاد تایید دهد که متوجه نقش خود شده و بضاعت بازی در همین نقش را دارد. بعد از آن از ترور مافیا در شب، او‌لین نقشی که می بایست چشماشو باز کنه دکتره. در نخست سپس از معین شدن نقشها شب می‌شود و کلیه چشمهای خود را میبندند. معبود (god) یا راوی در بازی، کارت های بازی شب های مافیا را پخش می نماید و هر کس نقش خود را میبیند. آن گاه هر کسی به رخ پنهانی ورقه را باز کرده و متوجه نقش خویش می شود. آن‌گاه که سوژه راه و روش میافته، ممکنه یه مافیا که از ساختگی بودن سوژه مهم خبر نباشه، شروع کنه به لبریز و بال دادن به سوژه. البته درست بودن تبر زدن اون شخص بعد از بازی مشخص و معلوم میشه. هنگامی یه بحثی از یک نفر شروع میشه و همینطور نفرات بعدی نیز در موردش حرف کنن، اصطلاحا میگن یه موجی صحیح شده. در پست مفصلی از اَکت شب و نظرهایی که در موردش است تفسیر دادیم. یکی از از نقشهای شهروندی، شهرداره. تفنگدار : یکی از از نقش دارهای گروه شهروند است که در فاز شب بازی می تواند یک نام به گاد بازی بدهد. شکل دوم اینطوری میباشد که اگر در فاز روز اصلی اکثریت آرا از بازی خارج شود به تنهایی غالب بازی خواهد بود. شب دوم مهم ندای گاد بیدار می‌گردد و شخصی را تعیین میکند. او صرفا یکبار می تواند خودش را گزینش کند. به همین صورت است که هنگامی که در روز رای گیری شد و او را از بازی بیرون می نمایند دستش را سمت شخص گزینه نظزش می گیرد و او را یار خود از بازی بیرون می نماید و جانش را برای شهر فدا می کند. ما به خوبی طمع را در چهره ویتو و جو میبینیم، آنها هر کاری برای پول دار شدن و تلافی بازی مافیا گادفادر شکستهایشان می کنند. تفسیر عنوان ها و امکان هر یک از نقش های بازی. به هیچ وجه نباید شخصیتش افشا شود، چون عمده از کلیه به ضرروزیان خودش خواهد شد. اما حرفهایترها اکثر کلام میزنند، اکران میچینند و برایش دلیل میآورند، حقههای مافیایی میزنند و در نهایت شهروندان را اسیر حقههای خودشان میکنند. وجود کارتهایی چون سر سخن و اتهام هم جذابیت و نظم بازی را بیشتر کرده است. خویش افسونگر نیز نمیتواند افسون خود را بگوید ؛ وگرنه در فاز روز حذف میشود. چنانچه شما هر جور سوالی در رابطه اهمیت کجا و شیوه به کارگیری از بازی مافیا هنرپیشه ها دارید، می توانید دارای ما در برگه وب تماس بگیرید.