27 ابزار برای مدیریت و رشد وبلاگ شما

ایجاد، مدیریت و رشد یک وبلاگ می تواند چالش برانگیز و زمان بر باشد.

برای کاهش بار و افزایش شانس موفقیت، به داشتن منابع مناسب در اختیار شما کمک می کند.

یک اینفوگرافیک (در زیر) از WebsiteSetup 27 ابزار را برجسته می کند که می توانند به اجرای بهتر وبلاگ شما و رشد سریعتر کمک کنند.

این مقاله منابعی را برای هفت حوزه پیشنهاد می کند: طوفان فکری، نوشتن، سئو، طراحی، ارتقای محتوا و برنامه ریزی، سازماندهی و تجزیه و تحلیل.

اینفوگرافیک را بررسی کنید:

ابزارهایی برای مدیریت و رشد اینفوگرافی وبلاگ شما