3 کاربرد معمول و مهم هیدروکسید سدیم

همین فرآورده ساخت شرکت مرک آلمان بوده و به رخ مایعی عرضه می گردد. غالبا سدیم هیدروکسید را با آب ادغام کرده و آن را به صورت محلول اساسی درصدهای مشخص با نام سود مایع به بازار عرضه می کنند. نسبت به کربنات سدیم سریعتر واکنش می دهد و قابلیت حلالیت بیشتری در آب دارد و همینطور نگهداری آن به تیتر یک محلول آبی ریلکس خیس است. همینطور سل دیافراگمی از لحاظ مصرف انرژی چیزی بین این دو شیوه قرار دارد. بنابراین بهتر می باشد برای حل نمودن سدیم هیدروکسید دارای آب از آب سرد به کارگیری شود، گرچه در همین رخ سرعت واکنش کاهش می یابد البته به ادله گرمای آزاد شده در مقایسه اصلی آب گرم خطر کمتری دارد. همین ماده طی فرآیندی اهمیت چربی ها و تری گلیسیرید ها یا این که همان روغن ها واکنش ساخت می کند تا صابون تشکیل شود . شستشو دست کم به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه باید ادامه مییابد. پرفوراسیون یا سوراخ شدن سیستم گوارش معده-روده ای و شوک هم قابلیت دارد رخ دهد اما همین رخداد تا یک‌سری ساعت پس از بلع علائمش ظاهرمیگردد . سدیم هیدروکسید در اکثری از فرآیندهای صنعتی و تولیدی دیگر در واکنش سدیم هیدروکسید با کات کبود استعمال می شود. برای انتخاب غلظت اسیدهای مجهول در تیتراسیون اسید- باز از محلول قلیایی سدیم هیدروکسید استاندارد به کار گیری میشود. همینطور در آزمایشگ اهها برای انتخاب غلظت اسیدهای مجهول درتیتراسیون اسید- باز از محلول قلیایی سدیم هیدروکسید استاندارد به کار گیری میشود. محلول سودپرک در آب می تواند حیاتی فلزات آلومینیم واکنش خورندگی آلومینیوم شود، محلول سود خواص خوردگی بالایی دارااست . سود پرک ویژگی های متنوعی داراست که همین ویژکی ها سبب می شود همین ماده مضاعف پرکاربرد باشد در صنایع بخش اعظمی . واجب می باشد بدانید هنگامی که این ماده کلیدی اسید مخلوط می شود یک واکنش خنثی انجام می شود از همین رو به عنوان یک تهیه و تنظیم کننده در PH برای تصفیه آب گزینه به کار گیری قرار می گیرد. قیمت کاستیک سودا در بورس متاع به جهت هر یک از شرکتها حیاتی یک سهم یگانه معلوم میشود. سدیم هیدروکسید که دارای نام های دیگری نظیر سود سوزآور، کاستیک سودا، هیدرات سدیم، قلیا و سودای قلیایی شناخته می شود اکثر وقت ها به شکل جامد و به شکل پودر سفید رنگ بدون بو وجود دارد.