5 معیار کلیدی که هر CMO باید ردیابی کند

مدیران ارشد بازاریابی باید کدام معیارها را به دقت دنبال کنند؟ از آنجایی که بینش های بسیار زیادی در دسترس است، انتخاب تنها چند مورد برای تمرکز می تواند چالش برانگیز باشد.

برای کمک به بازاریابان ارشد تصمیم بگیرند که روی چه چیزی تمرکز کنند، DiGGrowth یک اینفوگرافیک (در زیر) ایجاد کرد.

این پنج معیار کلیدی را که هر CMO باید طبق DiGGrowth ردیابی کند را پوشش می دهد: بازگشت سرمایه، هزینه جذب مشتری، نرخ تبدیل، ارزش طول عمر مشتری، و دسترسی و تعامل رسانه های اجتماعی.

اینفوگرافیک توضیح می دهد که هر معیار چیست، چرا اهمیت دارد و چگونه می توان آن را تقویت کرد.

اینفوگرافیک را بررسی کنید:

5 معیار کلیدی که هر CMO باید اینفوگرافیک را ردیابی کند